O duchovní sobotě v Kristu

recenze

Kristus – Pravý sobotní odpočinek (2017) / Aven
O duchovní sobotě v Kristu
Autor brožurky John G. Reisinger - biblický učenec, evangelista, pastýř a autor mnoha knih je veden zřejmou touhou po tom, aby učení sepsané v této malé brožurce vedlo Boží děti k nalezení pokoje a odpočinku v dokonalém a dokonaném díle Pána Ježíše Krista na kříží Golgoty.

Brožurka jak již sám název napovídá si klade za cíl objasnit věřícím problematiku soboty a starozákonních nařízení o sobotě ve světe nové smlouvy (nového zákona), zabývá se tématem soboty ve světle celého Písma a především poukazuje na to, že Kristus je pravý odpočinek pro věřícího.

Brožurka dále odpovídá i na to zda mají křestané v Kristu a ve světle nové smlouvy dodržovat starozákonní nařízení o sobotě a sobotním odpočinku, neboť i apoštol Pavel nás učí, že někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité a kdo zachovává určitý den, zachovává jej Pánu.

Celkově hodnotím tuto brožurku pozitivně, neboť jasným a jednoduchým způsobem vysvětluje hlavní smysl starozákonního nařízení o sobotě, které ve skutečnosti ukazovalo na skutečné odpočinutí v Kristu. Domnívám se, že se jedná o potřebnou brožurku, neboť okolo tématu sobotního odpočinku a samotného přikázání o sobotě panuje mezi křesťany mnoho zmatků a nejasností, přičemž se úplně přehlíží skutečný, tedy duchovní smysl těchto nařízení, jejichž smyslem bylo především rozvíjet osobní vztah s Bohem a ne držení náboženských forem, proto jsem rád za tuto jednoduchou brožurku, která vše srozumitelně vysvětluje na základě biblického učení.

Přál bych si, aby odpočinkem všech křesťanů byl Pán Ježíš Kristus, který všechny unavené a zemdlené volá k sobě: „Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek a naleznete odpočinutí svým duším.“

Tak jako jsi Ty Bože odpočinul sedmého dne po stvoření, dobrých a nádherných děl, tak i my v Tobě odpočineme soboto věčného života. (Augustin z Hippa)

Komentáře (0)

kniha Kristus – Pravý sobotní odpočinek recenze