Můžeme důvěřovat Bibli?

Můžeme důvěřovat Bibli? https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/377509/mid_muzeme-duverovat-bibli-7kO-377509.png 5 1 1

Solidní učebníce na téma doktríny Písma Písmo – jak se k němu máme postavit? Obrovskou potřebou současnosti není, aby se pokořil Bůh a používal nedokonalou Bibli, ale aby se pokořil člověk a sklonil se před dokonalým, inspirovaným Slovem Božím. Volba, která před námi leží, je uznat buď názor, který má na Bibli Kristus, nebo názor, který má člověk. Doufám, že v době, kdy mnozí odpadli od historického reformovaného učení o Písmu, přičemž především zavrhli dostatečnost Písma, se tento spis stane malým příspěvkem ke znovupotvrzení tohoto nadmíru důležitého učení. Chybné učení o Písmu nutně vede k ustanovení jiných autorit, než je autorita inspirovaného Slova Božího. Zatímco jeden z vůdčích modernistů nedávno tvrdil, že v moderním světě by byl největším nebezpečím pro církev Kristovu návrat k Bibli, já jsem jednoznačně přesvědčen, že pouze důvěra v inspirovanou, neomylnou, bezchybnou, směrodatnou a dostatečnou Bibli může v církvi Kristově obnovit slávu Boží. Dodatek I: Pokračování proroctví Dodatek II: Zásady správné přípravy kázání – praktický průvodce... celý text

Duchovní literatura Náboženství
Vydáno: , Poutníkova četba
Originální název:

The Word of Truth


více info...
Přidat komentář

Autorovy další knížky

Robert Sheehan
anglická, 1951 - 1997
2020  0%Láska Boha Otce
2005  100%Můžeme důvěřovat Bibli?