Cesta na smrt

recenze

Atentátník (2020) 5 z 5 / a.k
Atentátník

V červnu 1914 se stalo Sarajevo svědkem historické vraždy následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a jeho manželky vévodkyně Žofie a určilo tragický vývoj dějin, který změnil celý svět.

Román ukazuje průběh sedmi dní před atentátem a střídá se zde vyprávění ze tří pohledů.

František Ferdinand tráví čas na zámku Chlum u Třeboně v Čechách a s chotí Žofií se chystá na návštěvu do Sarajeva. Je si vědom vládnoucího neklidu v provincii a vnímá rozbroje na celém Balkánu. Manželka Žofie se na cestu moc těší, málokdy může manžela doprovázet na oficiálních setkáních. Nerovnorodý sňatek s Ferdinandem je důvodem jejího někdy až ponižujícího postavení ve společenských kruzích a na politické scéně. Takové frustrace kompenzuje péčí o děti a opětovanou láskou svého muže.

V Bělehradě se formují členové srbské nacionalistické organizace k plánované děsivé misi. Mladí hoši v čele s devatenáctiletým studentem Gavrilo Principem se svým činem stanou oslavovanými hrdiny, kteří budou smět konečně svrhnout rakouské panství nad milovanou Bosnou. Atentát na následníka trůnu je tím jediným správným řešením, jak osvobodit zemi od útlaku a nadvlády Rakušanů.

Rakouský major tajné služby Rudolf Markovic považuje návštěvu následníka trůnu s chotí v Sarajevu za závažnou chybu a velké bezpečnostní riziko. Veřejně plánovaná jízda městem se má ke všemu konat právě v den výročí bitvy na Kosově poli a ta je pro Srby symbolem boje za osvobození srbského národa z cizí nadvlády a poroby. Sice nemá žádné přesné informace o konkrétním nebezpečí, ale domněnky, nepodložené informace a množící se spekulace mu nedají spát.

Každý čtenář ví, kam příběh směřuje a jak to celé skončí. Přesto je děj napínavý a vývoj charakterů postav působivý. Mladíci si v roli katů začínají uvědomovat tíhu kapsle s jedem, kterou mají nevyhnutelně po atentátu spolknout. Po dlouhém období příprav se reálně blíží i jejich smrt, a tak bilancují váhu sebeobětování vůči naplnění svých ideálů. Major Markovic věnoval celý svůj život monarchii, a přesto nemá sílu ovlivnit osud, který si už na následníka brousí zuby. Je v menšině proti osobám, kteří mají tu moc cokoliv změnit. Oporou a jedinými přáteli v tomto proklatém městě mu jsou kolega kapitán Simon a majitelka bordelu Svjetlana. Františka Ferdinanda poznáme jako milujícího manžela a otce, vášnivého lovce a výbušnou osobu při komunikaci s okolím. Pouze Žofie ho dokáže usměrnit a být mu oddanou partnerkou.

Na stránkách se odráží politická atmosféra i historické souvislosti. I přes velké množství detailů, skutečných historických postav a událostí je však kniha částečnou historickou fikcí. Důvodem je jedna z ústředních postav, která je zcela smyšlená. I tak román nabízí čtenářům relevantní rozšíření vědomostí o pozadí celého incidentu se všemi širšími souvislostmi. Všechny významné historické figury vystupují s notnou dávkou lidskosti, ať už jsou na kterékoliv straně popisovaného incidentu. Proces práce tajné služby a její zběsilé pronásledování neznámých atentátníků zrychlí děj a dodává zápletce na atraktivitě.

Autor se ve svém románu snaží držet dochovaných historických záznamů, které obratně využil pro působivě napsaný příběh. Čtenářům, kteří se zajímají o tento úsek dějin, moc ráda doporučuji.


Atentátník Atentátník Ulf Schiewe

Červen 1914. Týden, kdy se rozhodne o všem. Týden, kdy se tři mladí Srbové vydávají na cestu do Sarajeva. Následník rakousko-uherského trůnu František Ferdinand d'Este se účastní vojenských manévrů. Gavrilo Princip a jeho společní... více


Komentáře (0)

Přidat komentář