Život staré Šumavy

kniha od:

Nahrávám...

Komentáře (11)

Kniha Život staré Šumavy

lucah3
08. června

velmi zajímavé vyprávění i s fotografiemi o tom, jak se kdysi žilo na mé milované Šumavě a jejím blízkém okolí.

martin9929
12. března

Zajímavé vyprávění o životě na Šumavě.


1casper
17.09.2020

Moc hezky napsaná historie Šumavy.
Moje představivost fungovala, jak lidé chodili oblékání. A hlavně jídlo, jejich kuchyně.
Pohlazení po duši.

tatafa
12.09.2020

Zajímavá kniha pohybující se na hranici populárně naučné a odborné literatury představuje čtenáři život, zvyky, řemesla a tradice obyčejných lidí na Šumavě především v 15 až 19. století. Kniha je napsána poměrně čtivým způsobem a doplněná citacemi z děl soudobých autorů (Balbína, Klostermana,...). Jediné co lze knize vytknout je drobné ideologické zabarvení, poplatné době před listopadem 1989, díky čemuž se zde příliš nemluví například o živnostnících, majitelích skláren, šlechtě a dalším bohatých obyvatelích Šumavy.

rozvera
21.06.2019

Velmi mne zaujala populárně naučná publikace, ve které autor přehledně a dobře zpracoval informace o životě obyvatel Šumavy od začátku osídlení až do konce 19. století. Celkem podrobně jsou popsány jednotlivé části, týkající se všech činností, kterými se pro obživu lidé zabývali, jaká řemesla provozovali, jak se mýtily lesy, stavěla obydlí, jak se oblékali, čím se živili , vlastně autor zmapoval celý život osadníků . Kniha je doplněna pěknými černobílými fotografiemi a půvabnými drobnými perokresbami vztahujícími se k jednotlivým činnostem. Věcné popisy jsou odlehčeny pověstmi , říkankami a výpisky z děl kronikářů.

Ivetaa
10.06.2019

Obsáhlá kniha, která dovede zaujmout a hlavně poučit. Sama mám kořeny od Čkyně - Záhoříčka a "hltám", co kde objevím. Od p. Vondrušky už se chystám na další dílo.

DuncanIdaho
19.04.2019

Četl jsem první vydání, které vyšlo ještě za soudruhů. Době poplatné kecy tam byly jen v úvodu. Zbytek knihy byl zajímavý popis, jak se dříve lidé živili, bavili a žili na Šumavě. Jsou tu pěkně popsané zvyky, oblečení a další náležitosti života v průběhu několika století. Pro milovníky Šumavy je to určitě užitečná kniha.

Hezy
15.04.2019

Kniha se mi moc líbila. Je v ní spousta zajímavostí. Zdálo by se, že autor bude mluvit pouze o Šumavě, ale člověk se tu dozví i mnoho jiných věcí, které se týkají historie všeobecně. Tak mi to aspoň přišlo. Moc se mi líbili i výtažky pověstí z knihy Adolfa Daňka, která se jmenuje „ Na šumavském podlesí “. Tu mám doma v původním vydání.

1