Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih)

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih)
https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/529152/bmid_bible-pismo-svate-stareho-a-noveho--659044f82f191.jpg 4 992 992

Přidat komentář

Margherita_N
12.03.2024 5 z 5

Když jsem ji přečetla skutečně od začátku do konce, literatura a život začaly dávat větší smysl. I když jsem při čtení zjistila, že už to všechno znám, Nový zákon snad slovo od slova, prostě protože čtu a žiju mezi lidmi. Tolik každodenních frází pochází z Bible a my si to ani neuvědomujeme. Spoustu jsem si toho z Bible vyposlechla taky v kostele při předčítání, ale napřeskáčku, takže jsem fakt ráda, že jsem to teď vzala postupně.

adbrko
03.10.2023 3 z 5

Mám moc hezkou vazbu, takže mi dělá radost. Ale...
Zaprvé chybí kontakt na jakéhokoliv překladatele. Chci jména, u překladu Písma chci transparentnost!
Zadruhé chybí látkové záložky, to je u Bible skoro samozřejmost.
Zatřetí zoufale chybí pořádné korektury, chyb v interpunkci je tam habaděj.


Terkaakret
09.08.2023 odpad!

nebavila mě v kostele, ve škole, ani v posteli

Yael
20.07.2023 5 z 5

Skvělé vydání Bible kralické, hodně zajímavé z češtinářského hlediska, ale i proto, že obsahuje všechny původní dobové poznámky a věroučné výklady. Škoda jen, že je kniha vytištěná a svázaná v Číně a jsou zde určité nedostatky v řemeslném provedení vazby (jakých jsem si všímala už i na jiných luxusních knihách vázaných v Číně).

Filomena1961
07.05.2023 5 z 5

O Bibli je už napsáno hodně komentářů a já se nechci opakovat. Každý z nás ví, že to je Kniha knih. K tomu aby člověk Bibli pochopil, musí mít určité znalosti, je to těžké a velice náročné čtení. Často v ní narážíme na alegorie - vlastní smysl je skrytý, na otázky navazují záhadné a tajuplné odpovědi. Bible je plná otázek, otázek člověka vůči Bohu, ale jsou tam i otázky naopak, kdy se Bůh ptá člověka. Ptají se postavy Starého zákona, ptají se i ty novozákonní. Bible není jen plná otázek, ale je také plná pokusů o odpověď. Bible je vlastně snaha o jednu jedinou zásadní odpověď na ty nejzásadnější otázky našeho života. A věříme, že nejenom v Bibli, ale i v našem životě Bůh odpovídá na naše otázky, jenže často jinak než bychom to čekali. Často neodpovídá hned, často neodpovídá jedním slovem nebo jednou větou, jeho oblíbený způsob, který ukazuje složitost světa, je - že odpovídá událostmi. Odpovídá v průběhu času, jeho odpověď je čtyřrozměrná 3+1 časoprostorová , má často podobu příběhu, toho co následuje, co se odehrává poté, kdy jsme se ho ptali. Zásadní otázka se u člověka mění podle toho v jaké životní etapě se nachází. Člověk potřebuje odpověď, potřebuje znát, potřebuje vědět, pokud neví , ocitá se v nejistotě a život v nejistotě je velmi těžký. odpověď zaplašuje nejistotu, dává pevný bod, kterého je možné se chytit. Odpověď je jako voda na žízeň člověka. Při čtení Bible vyvstává pro člověka otázka jaký je Bůh a boží odpovědí je osoba Ježíše - Ježíšův příběh, v něm poznáváme jaký je Bůh. Musíme přijmout, že nikdy na všechno nebudeme mít jasnou odpověď, protože svět je příliš složitý než, aby to bylo možné. Život v nejistotě je součásti našeho života. V tomto okamžiku je ještě jedna důležitá hodnota, postoj nebo vnitřní rozpoložení a to je důvěra. Důvěru projevuji tam, kde nemám odpověď nebo neznám a přece přijímám něco jako pravdivé. Náš život je postavený nejen na znalostech a odpovědích, ale také na důvěře, protože my nechápeme a nikdy nebudeme chápat všechny události našeho života, ale co je pro nás zásadní je, že důvěřujeme Bohu, že ve své všemohoucnosti a v tom závěrečném součtu všechny ty události přivede k dobrému.
Samozřejmě , když si čte člověk opakovaně v Bibli, vždy tam nachází něco nového.

Dharter
05.04.2023 4 z 5

(SPOILER) S touto knihou mám problém, že obsahuje křesťanský překlad Tóry a doplňujících hebrejských textů. Četl jsem Tóru od českého židovského překladatele, takže jsem rozpoznal rozdíl mezi Tórou a křesťanským překladem. Taky jsem četl Korán v CZ, a mohl srovnat Tóru a křesťanský překlad (Bibli) s Koránem. Všechna tři západní náboženství jsou ve skutečnosti Jedno náboženství. Došel jsem k závěru, že toto západní Jedno náboženství/Islám existuje díky Elijášovi (elohistický, muslimský autor), ten skutečně žil, a jako jediný, dle judaistické/islámské tradice, byl Vzat na Nebesa, a jeho učedníkem byl Eliša. Elijáš vyjadřuje Božího syna (Mojžíš/Mohamed[Mahdí] - staroegyptské mes znamená syn), Eliša vyjadřuje Syna člověka (Jozue/Ježíš[Isá/Ezau], po němž je pojmenován Islám - hebrejské Ezau šalom, arabské Isá salám, znamená mír od Syna člověka, od Eliša, který má v sobě Ducha svatého, esoterickou islámskou znalost od jeho mentora, od Elijáše). Cílem Islámu/náboženského způsobu života, je, aby každý člověk, jakožto muslim v sobě našel Ducha svatého, esoterickou znalost, aby se z nedokončeného muslima, z Syna člověka stal Božím synem, dokončeným muslimem (Elijáš).

Co se týče Nového zákona, nemám problém se Čtyřmi evangelii, protože vskutku nijak nejsou vychýlené od Islámu, a toho, co učil Isá/Ezau, jenž byl pouze člověk, a šestý významný prorok dle judaistické/islámské tradice (sedmým je Mohamed). Překvapuje mě, že tomu tak je, že Čtyři evangelia vyznívají z celé této Bible nejvíce optimisticky. Také Zjevení Janovo je víc snesitelnější, než různé křesťanské doplňující texty.

Protože Isá/Ezau byl muslim, zabili ho sionisté při šejtánském rituálu Ukřižování a přejmenovali na Ježíš Krist, a chytře vypracovali koncept křesťanství a příběh o Božství tohoto muslima; vlastně Ježíš Krist je fiktivní identita Juliuse Caesara, stejně jako příběhy o Abrahámovi, Jákobovi, Mojžíšovi, Davidovi, a Šalomounovi, obsažené v Bibli/Tóře, jsou odlišné od těch uvedených v Koránu, kde se jedná o významné muslimské proroky, kteří byli zabiti sionistickými šejtánskými faraóny, zatímco v Bibli/Tóře se jedná o fiktivní příběhy o těchto muslimech, které vznikly na objednávku egyptských faraónů Amenemheta I., Yaqub-Hara, Amosise I., Psusenise I., a Siamuna, žijících ve stejném období.

Čeho si cením, je, že vskutku se sionistům nepovedlo zcela odchýlit křesťany od Islámu, a ve Čtyřech evangeliích vskutku je mnoho islámské pravdy, učené Isá/Ezauem.

Vždy, když někde britští šejtánští sionisté ukazují Ježíše se slunečním diskem za nim, nejedná se o uctívání Boha/EL-láha/Enlila (Jupiter), ale o uctívání Faraónského Slunce (Šejtán/Saturn/Enki/Ei). Duch svatý, esoterická islámská znalost, nepochází od Jupitera/Boha/AL-láha (EnliL), ale z korANU/prstence moci, Koruny planety urANU, bohYNĚ nábo-žANU-ství, sumerské bohyně Anu, na jejíž straně je současný stát Írán a samotný Bůh EnliL/EL/AL-láh (Jupiter). Šejtán/satURN se zmocnil této Koruny, a má ji nyní okolo sebe jako jediná z planet, a Šejtán/satURN usiluje o likvidaci Islámu, náboženského způsobu života, oddaluje lidstvo od Ráje, dokončené REpubliky nahoře, a usiluje o realizaci DEmokracie dole, dystopie, Novus ordo seclorum - světa, kde nebude prostor pro Ducha svatého, emitovaného z cracku (malinkých hvězd, posledních zbytků Dobra, které jsou ponechávány Faraónským Sluncem níže a jako menší; muslimové však ví, že Jsou nakonec Většími i přesto; Lidstvo je většina, nižší vládci jsou menšina).

Nutné je také vědět, že Elijáš krom identit výše uvedených (Mojžíš/Mohamed[Mahdí]), je asociován s archandělem Sandalfonem, a jeho bratr je archanděl Metatron (Ten, který má trůn mimo viditelné, a je Třetí). Metatron je asociován s náboženskou postavou Enochem, což znamená, že Metatron je Enki/Šejtán, a tzv. jahvistický autor, který je zodpovědný za odchýlení Tóry od Koránu. Sandalfon a Metatron jsou dva bratři archandělé, synové ANUděla /BohYNĚ/, stejně jako EnliL/EL a Enki/Ei jsou dva braři bozi, synové ANUděla urANU.

HloupýHonza
03.04.2023

Hodnotit takovouto knihu není lehké, tudíž hvězdičky jsem v tomto případě nepoužil. K Bibli mám celkem komplikovaný vztah, kdysi jsem byl křesťan a celá tato víra pro mě byla důležitým pilířem v mém životě, ale postupem času si člověk uvědomí, že je to pouhá iluze, které člověk chce věřit, aby se mu lépe v životě žilo, ale je to pouhá zjednodušená představa o životě, protože realita je mnohem komplikovanější, než jak je zde psáno. Jsem přesvědčen, že je velice nebezpečné, aby tuto knihu někdo bral vážně a doslovně, jelikož je to kniha z časového období, kdy lidé smýšleli diametrálně jinak, než my dnes a některé pasáže jsou velmi kontroverzní, že tak mstivého a sadistického boha kvůli tomu nemohu milovat a ctít. Také kniha obsahuje plno podobenství, občas i logických a banálních chyb, že brát něco takového doslovně už kvůli tomu je šílenství. Zároveň ale mě kniha velmi ovlivnila a nad životem díky ní budu už navždy přemýšlet jinak, protože mi otevřela bránu do duchovního světa a jsem za to zároveň vděčný a vím, že ateistou nikdy nebudu. V knize se objevuje i plno zajímavých pasáží, i mouder, které mohou posloužit k inspiraci i dnes. Tato kniha by měla být ale interpretována pouze jako kniha se zajímavými příběhy, jako nahlížíme dnes třeba na severskou, římskou či řeckou mytologii a nikdy se z toho nemělo stát náboženství, jelikož každý si z toho vybírá jen to, co mu nejlépe poslouží k jeho demagogii. Je to pořád jen a pouze kniha, na které nemůžeme stavět své životy a názory, jen protože je tam napsáno, že to tak bůh řekl.

FideiDefensor11
18.01.2023 5 z 5

Základ naší civilizace. Myslím si, že minimálně Nový zákon by měl rozhodně být v povinné četbě. Je neuvěřitelné, jak si 2000 let staré dílo zachovává, a věřím, že i vždycky zachovávat bude, svou relevanci. Bible je čtivá, poučná, povznášející, vykupující. Nevím, Bibli prostě musí přečíst každý, to je povinnost, každého civilzovaného člověka. Ekumenický překlad, který jsem četl já, je navíc přístupný, krásný a já jej vřele doporučuji.

Štěpinambura
27.12.2022 5 z 5

Dobrá kniha - pilíř.

sabina5156
26.12.2022 4 z 5

Takže úvodem bych začala něčím faktografickým. Kniha je výsledkem dlouhého procesu kanonizace (což je postupné skládání jejích částí dohromady), ačkoli, její oficiální čísti jsou pouze dvě, tedy Starý Zákon a Nový zákon. Bible jako taková pochází z cca z desátého století před naším letopočtem. Dále, životy samotných apoštolů zajímavé jsou, jejich evangelia už příliš ne. Další velmi důležité upozornění je, že bibli nelze číst, lze ji pouze studovat. Je jako každý jiný náboženský dokument a přináší nám stále pouze takové svědectví, které si nelze ověřit. Lze k ní tedy přistupovat dvěma způsoby. Je to kniha, která ovládá smýšlení o světě cca 2 miliardám lidem na celém světě. Nebo ji můžeme vnímat jako jeden z věřících a považovat ji za "Milostný vzkaz boží, který byl zaslán do našich rukou aby utěšil naše duše v životě zdejším". Některé příběhy jsou krásné, samozřejmě miluji příběh o Babylonské věži či Šalamounův a královnin ze Sáby. Výpovědní hodnota pro mě, jako pro nevěřícího je ovšem v dnešní době nulová. Nelze ale knize upřít její hodnotu v historickém kontextu, kdy gramotnost a kultura se k nám dostávaly pouze skrze náboženství - způsoby jakými se to dělalo, ano, to je na pováženou. Já jsem toho názoru, že pakliže křesťanství vznikalo stejným způsobem, jaký můžeme nalézt v této knize plné ušlechtilého návodu na lidské jednání (že to všichni v historii pochopili správně, že?) tak to byla jen zcela obyčejná sekta nepříliš vzdálená od dnešních Svědků Jehovových a podobným sklepních kluboven. Na to se ale historie neptá. Každý by si měl v této knize najít vlastní hodnotu a smýšlet o ní primárně srdcem. Víra v boha může být i výsada, nicméně já jsem velmi ráda, že jsem ji poctěna nebyla. Raději bych s dovolením zůstala u klidného nihilismu - a Bible mi to dovoluje mimochodem. A ještě, doporučuji film "Pozemšťan" z roku 2007, velmi zajímavý vhled do vnímání náboženského vnímání světa.

Clivicus
09.08.2022 5 z 5

Dnešní kritika bible vám nejjasněji ukáže kvalitu této knihy, resp. a správně těchto knih. Většina kritik se zabodne do pár bodů bible a nezdá se, že by se snažila jít hlouběji a podrobně rozebrat.
Lidem přečetším prvních pět knih Mojžíšových se nezdájí příběhy být skutečnými historickými událostmi, poněvadž jimi vskutku nejsou. Ale pohrdávat biblí, protože se některé příběhy doslova neuskutečnily, je jako odsuzovat Julii a Romea, ba to je jako zavrhovat všechnu literaturu. Ne každá pravda musí být doslovná. Pozorně si přečtouce zejména Genesis, zjistíte, že se tato kniha snaží skrze fikci (ano fikci) zjevit morální pravdu.
Dnes by vám samozřejmě obětování zvířat Bohu přišlo primitivní a zbytečné, málokdo si však uvědomí, že se zde jedná o psychologizaci obětí (jež lidem trvala desetitisíce let k stvrzení), které musíme provést v našem životě (abychom se stali lepšími, to, co nyní překáží, musí shořet. Taktéž chci-li něco mít v budoucnu, musím to nesníst nyní).
Nový Zákon (mám na mysli evangelia) je literární skvost, jehož hlavním hrdinou je učitel, mesiáš a zároveň svatá osoba, neboli Syn Boží. Ježíšova slova dala světu cosi nezopakovatelného ani těmi nejhlubšími filosofickými pojednáními, vše je násobeno skutečností, že Ježíš Nazaretský byl opravdovou historickou osobou.
Kralická čeština je zprvu náročná, ale lze
jí brzy zvyknout.
Lidé, kteří si myslí, že bible je nějaká fantasy bajka sepsaná k ovládání žen, otroků a menšin, potlačování vědy a genocídám, nemájí naprosto žádné ponětí o historii, literatuře a náboženství. Jejich hodnocením bych se chutě vyhnul, jak např. demonstruje pan Cojekomupotom.

Cojekomupotom
20.06.2022 odpad!

Četl jsem kdysi dávno, pouze ze zvědavosti. Klasickou Bibli Kralickou. Slovy Sklepáků: kdybych já napsal něco takovýho, taky bych se pod to nepodepsal ...velmi nekvalitní rádobyfantasy kniha, po staletí přepisovaná tak, jak se to zrovna církvi hodilo do krámu. Berete-li ji jako takovou, přidejte si hvězdičku. Jaká zvěrstva se ve jménu této knihy pohádek děla snad nemusím připomínat. Celé to stojí na chybných premisách. Lidé stvořili boha, nikoliv naopak. Nevadí. Ale když si představím, jak by byl svět hned krásnější místo, kdybychom Bibli nahradili třeba takovým Silmarillionem od Tolkiena... P. S. Božebožebože, pane Legens; potkat mne váš Béďa, zrovna radost by ze mne nejspíš neměl, nevadí; ale jinak ano, krom` jiného jsem existence převážně z vody a bílkovin, která trvá na tom, že "klasická" Bible je složena převážně ze smyšlených příběhů a více či méně záměrných chyb v překladech a přepisech. Za to, jak byla a je zneužívána nemůže, leč bylo a je nebezpečné vnímat ji jinak, než jako to, čím je- knihou pohádek. Prokažte si službu, přečtěte si toho Tolkiena... a pak klidně házejte dál cool intelektuální urážky mým směrem, diký
P.P.S. Afektovaná čeština pána nade mnou nemění nic na faktu, že příběhy typu Adam a Eva měli dva syny, jeden zabil druhého, ale nějaký zázrakem spolu posléze pravděpodobně měli nekrofilně incestní homosexuální styk, z něhož dalším zázrakem vznikl zbytek lidstva, tadá! jsou o ničem.

Kabuky
30.05.2022 5 z 5

Kvalitní historický pramen.

leny.wood
24.04.2022

Kdybych se mohla vrátit v čase, pak rozhodně do doby a k těm, kteří Bibli vymysleli, protože takovou fantazii nemá/neměl nikdo.

a304
24.03.2022 5 z 5

(SPOILER) Teď! Anebo nikdy?.../ 24.3.2022 Šebestián/ vzkaz k modlitbě. Šiřte to. Svou svatou knihu jsem dostala dávno a dávno od kamarádky, ne všemu dokážu lehce porozumět, ale doporučuji, na lhostejnost čas není.

K.Katynska
06.03.2022 5 z 5

Prostě Kniha knih. Elementární základ západní kultury. Měl by se s ní seznámit každý.

tomas1291
14.01.2022

Tohle vypadá jako suverénně nejkomentovanější kniha na tomto serveru. Tak jo. Bible mi pravděpodobně zachránila komplikovaný vztah s otcem (Malachiáš), za což jsem jí vděčný, jinak bych tady asi už nebyl, a cca 10 let pro mě byla směrodatným kompasem. (Teď je to Pokrm bohů Terence Mckenny.) Pořád si myslím, že je to Hospodinovo slovo, ale lidi všechno pokazí...

Update: Bibli jsem si koupil znovu, naposled a doufám, že to spolu vydržíme až do konce času...

tomas2002
05.12.2021

V rámci studia náboženství, jsem se s chutí ponořil do čtení nejen Bible, ale i Koránu, Satanské bible (zkrátka, z každého koutku vše).
Jakožto mladý člověk utvářející si pohled na svět bych rád znal obě strany, než si sám udělám pohled.

Nutno říct, že Bible obsahuje pasáže u kterých bych si nudou vpravil kulku do hlavy, ale i pasáže, z kterých mi jde mráz po zádech a které v mnohém nemají na nejlepší současná fantaskní díla. Například Zjevení Janovo. Nemyslím to hanlivě, Bibli považuji za opravdu cennou literární a nadneseně historickou památku. Určitě bych nedoporučil, jako nějaký návod k morálce (Bible je plná násilí, zastrašování, strachu, vyhlazování, vražd...), ale jako zajímavost to určitě nemusí být špatné. Především zajímavosti z oblastí rozšiřování a zakládáních evropských kultur a podobně.

Doporučuji také Bibli číst spolu s Židovskou válku Flavia Josefa a apokryfními evangelii. Je pár míst, kde se vzájemně doplňují, jindy si zas odporují... jak kdo chce. :)

Víla
04.11.2021 5 z 5

Vždycky se najdou lidé, kterým nepřipadá zvláštní, že dva tisíce let před vynálezem mikroskopu někdo znal hygienické zásady s tehdy neprokazatelným dosahem, zakázal příbuzenské křížení bez znalosti genetiky nebo přišel s vysoce funkčními univerzálními příslovími (třeba Po ovoci poznáš strom). Nejstarší opisy Bible pocházejí ze starověku, ale až ve 20. století se přišlo na to, že maso a mléko zkonzumované zároveň odbourává vápník (košer zásady ze Starého Zákona).
Jsou v ní nepřesnosti – například osm set lidí se kopím opravdu na jeden zátah zabít nedá. Jenže Bible sestává z mnoha knih a na její reprodukci se hodně podíleli opisovači.
Někomu nic neříká slovo "podobenství". Humorné jsou příklady z historie, kdy se lidé hádali, či přímo vraždili (5. přikázání "Nezabiješ") zda přijímat či nepřijímat "tělo Páně" (myslím, že Ježíš mluvil v podobenstvích).
Příběh o Adamovi a Evě je podobenství (co připomíná strom, co had? Co se stalo, když se strom a had octli u sebe? Eva neodolala). Starý Zákon je psán velmi decentně, jen IQ lidí se od Starověku zas tak moc nezvýšilo, jak lze pozorovat. Docela by mě zajímalo, co má u toho příběhu co dělat dovětek k hadovi, že se bude plazit v bídě po zemi. Holt opisovači...

AlexStark
16.10.2021 5 z 5

Antihrdinové novými hrdiny. Tohle není Marvel. S tímhle se můžete ztotožnit.

Oblíbené lekce:
Nejezte ze stromu poznání dobra a zla - nesuďte na dobré a zlé, nebo budete vyhnáni z Ráje.
Přijměte svůj kříž - přijměte svůj život, jakobyste si ho vybrali a opakujte lekci č.1, zapřete sám sebe a následujte mě.

Kniha, která je skutečně alfa a omega, obsahuje totiž vše. Kdo vidí, viď, kdo slyší, slyš.

"Ale věda řekla, že svět za sedm dní stvořen být nemo..".

:-)