Vlastimil Vondruška citáty

Jan Alenský · pseudonym

česká, 1955

Citáty (42)

Až budete starší a získáte se světem více zkušeností jako já, pak budete vědět, že věřit nemůžete nikomu, pokud jde o zlato a moc. Záhada zlaté štoly


Byl přesvědčený, že pravdu musí člověk hledat tam, kde se zločin stal. Tedy mezi lidmi. Záhada zlaté štoly


Čechovi je nejnebezpečnější zase jen Čech. Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV.


Dejte na mě, věřte svým předkům, a nikoli těm, co vám říkají velké pravdy, aby zakryli vlastní hanebnost.


Dodatečný nález neviny popravené je ojedinělý, protože po exekuci si již nikdo nedával práci v případu znovu pátrat. Katovny a mučírny


Chmurný vzhled místnosti nebyl ani náhoda, ani výstřednost. Skrýval se za ním přesný záměr – odstrašovat, budit strach! Katovny a mučírny


I kdyby si člověk na sebe vzal nejlepší oděv, oči ho vždy prozradili. Záhada zlaté štoly


Já už stejně nejsem panna. Tyhle věci znám. Když budete něžný, nemůžete mi ublížit. Spíš naopak. Myslím, že by se mi to líbilo. Záhada zlaté štoly


Jsem královský prokurátor. Soudím podle toho, co vypátrám. Věštit může kejklíř. Nebo třeba milostivý biskup... Každou chvíli, kterou tu zbytečně klábosíme, získává zločinec náskok. Snažně vás prosím, pojďme k věci! Záhada zlaté štoly


Každý člověk má právo bojovat o svůj život. Když Bůh stvořil svět, nechtěl jistě, aby lidé umírali hladem. Jenže preláti, páni a kupci si pro sebe zabrali skoro všechno. Co pak zbude na chudáky? Umřít, nebo krást. Záhada zlaté štoly


Kdo něco nezkusí, nenaučí se. Záhada zlaté štoly


Kdyby člověk nepochyboval o všem, co vidí, klopýtal by slepě od nespravedlnosti ke zklamání. Záhada zlaté štoly


Když už pomlouvám svého pána, tak se nejdřív ohlédnu. Prostořekost bych ještě prominul, ale hloupost ne. Záhada zlaté štoly


Láska je tak čistá a krásná, že ji nelze vynutit násilím ani kouzly. Jen upřímným srdcem. Král básník Václav II.


Miloval potěšení, které skýtala dívčí náruč. Ale ještě více ho bavilo, pokud mezi nimi jiskřila skutečná touha.. Pokud by se někdy oženil, pak spíše pro zamilovaný pohled, než pro sebekrásnější tělo. Záhada zlaté štoly


Nebuďte tak horlivý, mladíku. Kdo platí své dluhy, brzy zchudne. Záhada zlaté štoly


Nedejte se mýlit! Věci nemusí být ve skutečnosti takové, jak se na první pohled zdají. Záhada zlaté štoly


Nejsem hlupák. Nedělám tuhle práci poprvé. Aby ti bylo jasné, buď se budeš chovat férově, nebo jsme skončili. Já se bez vašeho zboží obejdu. Záhada zlaté štoly


Nemám ve zvyku škodit jiným, pokud oni neškodí mně. Záhada zlaté štoly


Nemůžeš žít a nevěřit nikomu. Záhada zlaté štoly


Nepatřím k lidem, kteří pouze čekají, jestli si je štěstí najde. Vysedávání nad korbelem mne vždycky nudilo. Záhada zlaté štoly


Nerad trápím lidi, o nichž si nejsem jistý, že jsou zločinci. Protože bezpráví je stejný hřích, jako zločin. Možná ještě větší. Záhada zlaté štoly


Obchodní sliby se mají plnit. Záhada zlaté štoly


Panika a strach dokáží divy. Záhada zlaté štoly


Pokud bych nabil pocit, že je některý z mých služebníků nespolehlivý, zbavím se ho. Jestliže by se můj pocit prokázal, nechám ho popravit. Tady jde o obrovské peníze, pane královský prokurátore. Nemohu si dovolit být sentimentální. Záhada zlaté štoly


Pokud najdete zlato, zapijete to v hospodě. Pokud ho nenajdete, tak v hospodě zapijete své sklamání. Alespoň tak dlouho, dokud vám budou stačit peníze. Záhada zlaté štoly


Popraviště – symbol právní moci toho, kdo popraviště zřídil a využíval. Katovny a mučírny


Pouze Bůh rozhoduje o lidských krocích. Ujišťuji vás, že má ruka dýku do těla vašeho muže nevrazila. Ale buďte si jistá, že to bude má ruka, která ten podlý zločin potrestá. Záhada zlaté štoly


Proslulý filozof Aristoteles kdysi napsal, že jsou jen dvě cesty, třetí neexistuje. Záhada zlaté štoly


Proto tak miluji dějiny. Je to, jako bych pil živou vodu, protože ctnost předků léčí mé rány z hříchů současníků. Král rytíř Přemysl Otakar II.