Tomáš Garrigue Masaryk citáty

česká, 1850 - 1937

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (85)

Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.


Cíl náš musí být určitý, a pak silný cit půjde za ním. Jen citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez teorie není možná.


Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.


Cit se tedy mění - a odsud spory. Otcové a děti si vždycky trochu nerozumějí.


Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum a jen rozum.


Člověckost není abstrakce trůnící někde v říši pomyslů nad skutečnými lidmi...


Člověčenstvo je organizace z národů, ne ze států, stát je něco umělého, historického, národ je něco přirozeného.


Člověk bez národa byl by ničím.


Člověk je tím, co vyrábí.


Člověk má jednat, jako by záleželo na všem. Ale v jeho nitru sedí malý Buddha, kterému nezáleží na ničem (Hovory s TGM) - orientální rčení


Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.


Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo zabloudí.


Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání.


Člověk, který má chaloupku, nemůže pracovat takovými prostředky, jako ten, kdo má palác; ale je otázka, nemůže-li být člověk v chaloupce šťastnější, vzdělanější než člověk v paláci. Ovšem běda mu, bude-li se opičit po tom, kdo má palác.


Člověk, který rezignuje, má mnohem větší vůli než sebevrah.


Člověk, lopotíc se od rána do večera v továrně, v pisárně, při knize - ten není nebezpečný! Nebezpečí začíná, když práce není, a začíná u bohatých.


Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.


Demokracie je úsilí proti nadpráví, proti násilnosti.


Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.


Demokracie nepanuje, ale opravuje.


Demokracie pravá spočívá v mravnosti.


Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.


Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.


Filozofie je pokus o jednotný názor na svět a život, přírodu a ducha.


Hádanky jsou staré a odpovědi k nim jsou také staré. A mnohé ty odpovědi jsou dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a v okolnostech svých, jen sobě vlastních.


Halda vysvědčení ještě nezaručuje vzdělanost a dokonce nenahrazuje přirozené nadání. A nezapomínat na požadavek mravní, učenost, doktorské zkoušky nenahrazují slušnost, čestnost ani statečnost.


Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.


Humanitní program neučí být pasivní, ale učí bránit se prací.


Iluze máme každý, ale je otázka, mám-li vědomě dělat někomu iluzi, to jest lhát.


Já mám v zapomínání svou metodu; co už je odbyto, vyhodím z hlavy, abych ji měl volnou a čistou: jako když se dělá pořádek na psacím stole.