neznámý - neuveden citáty

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (84)

A řekl jsem: Budu moudrým, ale moudrost vzdálila se ode mne. - Kazatel 7/23


A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.


Abychom dosáhli velkých věcí, musíme nejen jednat, ale také snít. Nejen plánovat, ale také věřit. (Anatole France) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Abychom uspěli, musíme nejprve uvěřit, že můžeme. (Nikos Kazantzakis) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Aj, jak blahoslavený jest člověk, kteréhož tresce Bůh! A protož káráním Všemohoucího nepohrdej. Kniha Jobova 5/17


Ak čítaš knihu prvý raz, spoznávaš nového priateľa. Ak ju čítaš druhýkrát, stretávaš starého. (Čínske príslovie)


Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.


Boží zásoby jsou neomezené, ale zatímco bychom se měli učit čerpat, snažíme se vystačit si.


Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů. (Eleanor Roosevelt) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Buďte rádi za život, protože vám dává možnost milovat, pracovat, hrát si a vzhlížet ke hvězdám. (Henry van Dyke) Štěstí - Myšlenky a citáty na každý den


Být sám sebou ve světě, který se neustále snaží učinit tě někým jiným, je ten největší úspěch. (Ralph Waldo Emerson) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Co je koneckonců štěstí jiného než jednoduše harmonie mezi člověkem a životem, jaky vede? (Albert Camus) Štěstí - Myšlenky a citáty na každý den


Často se nedostává moudrosti těm, od nichž ji očekáváš. - Sága o Grettim


Čím větší překážka, tím větší sláva z jejího překonání. (Moliére) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. (Theodore Roosevelt) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Dělejte jen to, co vám radí srdce. (Eleanor Roosevelt) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Dobrý přítel je ten, kdo nám zabrání ve zlém činu. - Sága o Grettim


Dokud budeme čekat na moment, kdy budeme na všechno zcela připravení, pak nezačneme nikdy. (ivan Sergejevič Turgeněv) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


I když nedokážeš napsat dokonalou knihu, žij tak, aby tou dokonalou knihou byl tvůj život. - Ur Rathry Man


Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!


Jan 8:12; 1:5 Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ To světlo svítí v temnotě, ale tma jej nepohltila.


Jazyk měkký láme kosti. - Kniha přísloví 25/15


Je těžké neuspět, ale mnohem horší je nikdy to nezkusit. (Theodore Roosevelt) Inspirace - Myšlenky a citáty na každý den


Jen blázni se vrhají tam, kam se andělé bojí vstoupit


Jestliže by lačněl ten, jenž tě nenávidí, nakrm jej chlebem, a žíznil-li by, napoj jej vodou. Nebo uhlí řeřavé shromáždíš na hlavu jeho, a Hospodin odplatí tobě. - Kniha přísloví 25/21


Jsou dvě metody šíření světla: být svíčkou nebo zrcadlem, které ji odráží. (Edith Wharton) Štěstí - Myšlenky a citáty na každý den


Kamkoli půjdeš,půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu, Tvůj lid bude mým lidem, Tvůj bůh bude mým bohem,kdekoli zemřeš,zemřu i já a tam budu pochována. Rút


Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska. (1. Korintským 13)


Když povýšená je prázdná hlava, titul jí ještě rozum nepřidává.


Keď chcú bohovia niekoho zničiť, splnia mu všetky jeho priania.