Karel Teige citáty

česká, 1900 - 1951

Citáty (8)

Kdo věří v člověka, kdo věří v moc lidského ducha, ví, že zázraky, sny, básně a utopie se uskutečňují.


Kultura se nedědí; kultura se dobývá.


Touha po osvobození básně, snu, fantazie, musí být také účastna na rekonstrukci dějin.


Umělecká díla nejsou mrtvé nerosty; jsou to zrna, která se proměňují vlivem půdy, v níž mají vzklíčit.


Umělecké dílo je ovšem v každé době odrazem faktů, které jsou determinovány sociálními vztahy a výrobními poměry.


Z pramenů lásky čerpá poezie svou životní sílu, vracejíc lásce zpět jistý zázračný jas.


Z toho, co jsme si slibovali, se nic nesplní. Z našeho světa – pokud jde o umění – nezbývají ani trosky a snad teprve na samém konci století vrátí se doba, v níž to umění, bez něhož nedovedeme žít, bude mít právo na existenci.


Život je trpký a ženy drahé.