surrealismus

štítek, 256 knih


Evašvankmajerjan: Anima, Animus, Animace

Evašvankmajerjan: Anima, Animus, Animace

1997, E. Švankmajerová

Monografie výtvarníků Evy a Jana Švankmajerových představuje volnou tvorbu i film a je vydána k putovním výstavám v roce 1997. více


Max Ernst

Max Ernst

1993, E. Petrová

Úvodní text Pera Gimferrera a studii Evy Petrové, věnovanou inspiračním zdrojům a životnímu osudu Maxe Ernsta, provází 184 vesměs barevných reprodukcí. Části – Pere Gimferrer: Max Ernst neboli rozplývání identity E... více


Surrealistické východisko (1938–1968)

Surrealistické východisko (1938–1968)

1969, V. Effenberger

Sborník uspoř. a úv. studii Vědomí krise a krise vědomí naps. Stanislav Dvorský, Vratislav Effenberger a Petr Král. Soubor teoretických úvah, surrealistických povídek, básní a scének od umělců a teoretiků, kteří byli ... více


ZVĚROKRUH 1/ZVĚROKRUH 2. SURREALISMUS V ČSR

ZVĚROKRUH 1/ZVĚROKRUH 2. SURREALISMUS V ČSR

2004, V. Nezval

Fotoreprint všech pěti českých surrealistických časopisů ze 30. let, jež se staly legendou českého moderního umění, aniž by byly přístupné široké čtenářské veřejnosti. Na naléhání mnoha zájemců o moderní české umění vych... více


Letenka do noci: antologie současné surrealistické poezie

Letenka do noci: antologie současné surrealistické poezie

2003, P. Řezníček

Antologie je sestavena z básnických textů šestadvaceti současných českých (a jednoho slovenského) autorů, kteří se hlásí k aktuální tvůrčí bázi surrealismu. Kniha je uvedena zasvěcenou studií šéfredaktora časopisu Analo... více


Anebo ne / Ou bien non

Anebo ne / Ou bien non

2004, A. Nádvorníková

„Z poezie Aleny Nádvorníkové se na nás sypou absurdní obrazy stavěné strohým jazykem plným příkazů a zkratů. Je to poezie, která přistihuje pocity ještě v nedbalkách, loví je ze svinutých mlhovin do náhle se vynořujících... více


Realita a poesie

Realita a poesie

1969, V. Effenberger

Realita a poesie : k vývojové dialektice moderního umění. První ucelený soubor Effenbergerových studií, jejichž problematika se týká skladebných a existenčních funkcí uměleckého díla a různých vztahů mezi realitou a p... více


Sanitka básně

Sanitka básně

2015, K. Šebek

Sbírka společných básní Evy Válkové a Karla Šebka v edici Knihy Analogonu. Vepřová pepřová pečeně člověka Hřebík se od hřebíku nepozná A já od provazu Zamotán v pavučinách bídy Mouchy mé jediné přítelkyně Komáří... více


Zítra je nikdy

Zítra je nikdy

2015, K. Šebek

Prokletý surrealistický básník a výtvarník je již dvacátým rokem nezvěstný. Záhadné zmizení Karla Šebka (nar. 1941) v mnohém souzní s jeho nekonformní pozemskou existencí, které se chtěl tolikrát nadobro zbavit. Snad nik... více


Běžet po zrcadle jako slepec

Běžet po zrcadle jako slepec

2016, B. Péret

Reprezentativní výbor z poesie předního francouzského básníka, člena Bretonovy surrealistické skupiny v překladu Jana Gabriela. více


Mluvím já vlci

Mluvím já vlci

2017, T. Tzara

Dosud nejrozsáhlejší výbor z poesie Tristana Tzary (1896–1962), jednoho z iniciátorů dadaismu a z nejvýznamnějších moderních básníků; na čas se připojil i k surrealismu, k vrcholům jeho tvorby – a celé moderní poesie – p... více


Na jehlách těchto dní

Na jehlách těchto dní

1945, J. Heisler

Texty k fotografiím J. Štyrského. "(První vydání vyšlo tajně roku 1941)"--Tiráž více


Automatická madona - Antologie Skupiny Ra

Automatická madona - Antologie Skupiny Ra

2013, M. Bauer

Skupina Ra patří společně se Skupinou 42 k nejvýznamnějším literárně-výtvarným seskupením v české kultuře 40. let 20. století. Její tvorbě přitom dosud nebyla věnována soustavná pozornost, a schází tedy monografie syntet... více


Emila Medková

Emila Medková

2005, K. Srp

Nový svazek edice Fototorst. Emila Medková (1928–1985) patřila mezi nejvýznamnější české fotografy druhé poloviny dvacátého století. Její tvorba byla bezprostředně spjata se surrealismem: v raném období s okruhem mladých... více


Zborcené plochy

Zborcené plochy

1996, S. Dvorský

Soubor básní surrealistického básníka z období více než třiceti let poprvé přináší v knižní podobě jeho legendární Koleje z let šedesátých, ale i básně z let osmdesátých. Vychází s obsáhlým doslovem Petra Krále. V... více


1 2 3 4 5 6 >