poetismus

štítek, 8 knih


Na hrobě bubnují padající pomerančeNa hrobě bubnují padající pomeranče2013, K. Biebl

Jiskřivá poezie Konstantina Biebla, člena avantgardního Devětsilu a pražské surrealistické skupiny, je dodnes živá a svěží. Kniha obsahuje ukázky z Bieblovy nejrozsáhlejší a vrcholné básně Nový Ikaros, milostné poezie, z... více


Tři podoby literární vědyTři podoby literární vědy1998, Z. Pešat

Kniha představuje našeho předního literárního historika jako vědce trojího zaměření: jako teoretika, který se ve svých statích snaží postihnout dynamiku vývojového procesu novodobé české literatury a zabývá se teoretický... více


PoetismusPoetismus2017, J. Fabian

Poetismus je jedním z nejcennějších vývozních artiklů původní české kultury po roce 1918. Básně Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindřicha Štyrského i teoretické konc... víceManifesty poetismuManifesty poetismu1928, V. Nezval

Obsahuje: Kapka inkoustu / Vítězslav Nezval -- Ultrafialové obrazy, čili artificielismus -- Manifest poetismu / Karel Teige více


PoetismusPoetismus1967, K. Chvatík

Antologie, která chce představit poetismus jako vyhraněný, časově vymezený umělecký směr. Přináší stati, manifesty a zejména ukázky poetistické tvorby jeho předních představitelů, jako např. V. Nezvala, K. Teiga, J. Seif... více


Smysl moderního uměníSmysl moderního umění1965, K. Chvatík

Studie konfrontují výtvarné umění s literaturou. Na podkladě těchto materiálů zkoumají, jaké byly obecné, společenské a estetické otázky, jež určovaly povahu vývojových změn v umění uplynulého půlstoletí. Osvětlují poslá... více


Cesty k dneškuCesty k dnešku1966, J. Opelík

Tematicky je sborník rozdělen do tří celků: O věcech obecných - O věcech avantgardních - O věcech autorských, které zahrnují jak analýzu naší současné prózy od Klevise po Linhartovou a Vyskočila, tak studie o stále živé ... více


V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927V novém světě. Podmínky modernity 1917–19272018, K. Srp

Kniha poprvé přináší souhrnný vhled do desetiletí 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl podstatně narušen prvou světovou válkou V devíti samostatných blocích sleduj... více


Doporučené štítky

sochařství umění surrealismus první světová válka (1914-1918) kubismus výbor z díla skupina 42 český strukturalismus malířství avantgarda