poetismus

štítky

12 knih


Všecky krásy světaVšecky krásy světa1999, Jaroslav Seifert

Po mnoha letech vychází původní kompletní vydání úchvatných vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta. více


Nápisy na hrobyNápisy na hroby1927, Vítězslav Nezval

Sbírka básní, krátkých básnických próz a minidivadelní hry. více


Na hrobě bubnují padající pomerančeNa hrobě bubnují padající pomeranče2013, Konstantin Biebl

Jiskřivá poezie Konstantina Biebla, člena avantgardního Devětsilu a pražské surrealistické skupiny, je dodnes živá a svěží. Kniha obsahuje ukázky z Bieblovy nejrozsáhlejší a vrcholné básně Nový Ikaros, milostné poezie, z... více
Magická zrcadla - antologie poetismuMagická zrcadla - antologie poetismu1982, * antologie

Magická zrcadla : antologie poetismu / vybrali a uspoř. a ediční pozn. naps. Marie a Václav Kubínovi vstupní esej M. Kubínová více


Tři podoby literární vědyTři podoby literární vědy1998, Zdeněk Pešat

Kniha představuje našeho předního literárního historika jako vědce trojího zaměření: jako teoretika, který se ve svých statích snaží postihnout dynamiku vývojového procesu novodobé české literatury a zabývá se teoretický... více


PoetismusPoetismus2017, Jeanette Fabian

Poetismus je jedním z nejcennějších vývozních artiklů původní české kultury po roce 1918. Básně Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindřicha Štyrského i teoretické konc... více


Manifesty poetismuManifesty poetismu1928, Vítězslav Nezval

Obsahuje: Kapka inkoustu / Vítězslav Nezval -- Ultrafialové obrazy, čili artificielismus -- Manifest poetismu / Karel Teige více


Proměny české poezie dvacátých letProměny české poezie dvacátých let1984, Marie Kubínová

obsahuje 3 studie: Jiří Wolker a proletářská poezie Vítězslav Nezval - představitel poetismu Halasova Sépie více


PoetismusPoetismus1967, Květoslav Chvatík

Antologie, která chce představit poetismus jako vyhraněný, časově vymezený umělecký směr. Přináší stati, manifesty a zejména ukázky poetistické tvorby jeho předních představitelů, jako např. V. Nezvala, K. Teiga, J. Seif... více


Smysl moderního uměníSmysl moderního umění1965, Květoslav Chvatík

Studie konfrontují výtvarné umění s literaturou. Na podkladě těchto materiálů zkoumají, jaké byly obecné, společenské a estetické otázky, jež určovaly povahu vývojových změn v umění uplynulého půlstoletí. Osvětlují poslá... více


Cesty k dneškuCesty k dnešku1966, Jiří Opelík

Tematicky je sborník rozdělen do tří celků: O věcech obecných - O věcech avantgardních - O věcech autorských, které zahrnují jak analýzu naší současné prózy od Klevise po Linhartovou a Vyskočila, tak studie o stále živé ... více


V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927V novém světě. Podmínky modernity 1917–19272018, Karel Srp

Kniha poprvé přináší souhrnný vhled do desetiletí 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl podstatně narušen prvou světovou válkou V devíti samostatných blocích sleduj... více