poetismus

štítky

17 knih


Všecky krásy světa 95% Všecky krásy světa 1999, Jaroslav Seifert

Po mnoha letech vychází původní kompletní vydání úchvatných vzpomínek básníka Jaroslava Seiferta. více


Přízrak v hrdle 76% Přízrak v hrdle 2021, Doireann Ní Ghríofa

Prozaický debut irské básnířky splétá příběhy dvou žen, žijících ve stejné krajině v různých dobách. V 18. století najde šlechtična tělo svého zavražděného manžela, v zoufalství loká z dlaní jeho krev a složí neobyčejnou... více


Posedlost 74% Posedlost 2002, A. S. Byatt

Mladý anglista Roland Mitchell objeví při studiu slavného básníka rukopisy dvou dosud neznámých dopisů. Při hledání jejich adresáta, k němuž ho žene zvědavost, se setkává s mnoha pozoruhodnými lidskými osudy, které navžd... více
Slavík zpívá špatně 70% Slavík zpívá špatně 1926, Jaroslav Seifert

Sbírka je napsána v duchu poetismu. Je pro ni příznačné zvážnění témat a námětů, kterými se autor zabývá ve srovnání s jeho díly předešlými. Základní motivy, které se v básních sbírky opakují, pocházejí z jeho cesty po S... více


Svatební cesta 81% Svatební cesta 2007, Jaroslav Seifert

Jedna z prvních autorových básnických sbírek je ovlivněna obdobím poetismu. Dílo jednoho z největších českých básníků dvacátého století Jaroslava Seiferta tvoří nedílnou a významnou součást zlatého fondu české literatur... více


Nápisy na hroby 71% Nápisy na hroby 1927, Vítězslav Nezval

Sbírka básní, krátkých básnických próz a minidivadelní hry. více


Dílo I. 80% Dílo I. 1956, Jaroslav Seifert

1. svazek sebraných spisů Jaroslava Seiferta zahrnuje básně z let 1921-1926. Sbírky: Město v slzách, Samá láska, Svatební cesta, Slavík zpívá špatně. Doslov A. M. Píša. více


Na hrobě bubnují padající pomeranče 84% Na hrobě bubnují padající pomeranče 2013, Konstantin Biebl

Jiskřivá poezie Konstantina Biebla, člena avantgardního Devětsilu a pražské surrealistické skupiny, je dodnes živá a svěží. Kniha obsahuje ukázky z Bieblovy nejrozsáhlejší a vrcholné básně Nový Ikaros, milostné poezie, z... více


Magická zrcadla - antologie poetismu 94% Magická zrcadla - antologie poetismu 1982, * antologie

Magická zrcadla - antologie poetismu. Vybrali a uspoř. a ediční pozn. naps. Marie a Václav Kubínovi, vstupní esej M. Kubínová. více


Tři podoby literární vědy 95% Tři podoby literární vědy 1998, Zdeněk Pešat

Kniha představuje našeho předního literárního historika jako vědce trojího zaměření: jako teoretika, který se ve svých statích snaží postihnout dynamiku vývojového procesu novodobé české literatury a zabývá se teoretický... více


Poetismus 100% Poetismus 2017, Jeanette Fabian

Poetismus je jedním z nejcennějších vývozních artiklů původní české kultury po roce 1918. Básně Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta nebo Konstantina Biebla, výtvarné práce Toyen a Jindřicha Štyrského i teoretické konc... více


Proměny české poezie dvacátých let 87% Proměny české poezie dvacátých let 1984, Marie Kubínová

obsahuje 3 studie: Jiří Wolker a proletářská poezie Vítězslav Nezval - představitel poetismu Halasova Sépie více


Manifesty poetismu 93% Manifesty poetismu 1928, Vítězslav Nezval

Obsahuje: Kapka inkoustu / Vítězslav Nezval -- Ultrafialové obrazy, čili artificielismus -- Manifest poetismu / Karel Teige více


Smysl moderního umění 70% Smysl moderního umění 1965, Květoslav Chvatík

Studie konfrontují výtvarné umění s literaturou. Na podkladě těchto materiálů zkoumají, jaké byly obecné, společenské a estetické otázky, jež určovaly povahu vývojových změn v umění uplynulého půlstoletí. Osvětlují poslá... více


Poetismus 80% Poetismus 1967, Květoslav Chvatík

Antologie, která chce představit poetismus jako vyhraněný, časově vymezený umělecký směr. Přináší stati, manifesty a zejména ukázky poetistické tvorby jeho předních představitelů, jako např. V. Nezvala, K. Teiga, J. Seif... více


Cesty k dnešku 0% Cesty k dnešku 1966, Jiří Opelík

Tematicky je sborník rozdělen do tří celků: O věcech obecných - O věcech avantgardních - O věcech autorských, které zahrnují jak analýzu naší současné prózy od Klevise po Linhartovou a Vyskočila, tak studie o stále živé ... více


V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927 0% V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927 2018, Karel Srp

Kniha poprvé přináší souhrnný vhled do desetiletí 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl podstatně narušen prvou světovou válkou V devíti samostatných blocích sleduj... více