česká architektura

štítky

41 knih


Vetřelci a volavky 98% Vetřelci a volavky 2013, Tomáš Pospiszyl

Kniha se zabývá širokým fenoménem sochařství ve veřejném prostoru (jindy nazývaném monumentální umění) v Československu v období normalizace s mírným přesahem až do roku 1992. Téma do sebe pojímá nejen solitérní pomníky ... více


Šumperák - Ztráta plánu 66% Šumperák - Ztráta plánu 2019, Martina Mertová

Na podzim 2016 uplynulo přesně padesát let od doby, kdy na vesnici u Šumperku dostavěli první rodinný dům typu „V“. Pod obecně užívaným názvem šumperák se stal legendou, nejstavěnějším domem v Československu. Byl milován... více


Česká secese 100% Česká secese 2020, Petr Wittlich

V devadesátých letech 19. století se v Praze, podobně tomu bylo v Mnichově, Vídni či Berlíně, rozvinula činnost spolku mladých umělců, který vznikl jako „secese“ (odštěpení) z tradičních uměleckých struktur. Za svůj hlav... více
Divoká sázka 100% Divoká sázka 2002, Oldřich Ševčík

Reese Sinclair se směle vsadil v pokeru a vyhrál... ženu. Roznášení hamburgerů v drsné atmosféře jeho taverny mělo srazit hřebínek drsné Sydney Taylorové. Žádná žena nemůže otřást věží jeho staromládenectví, ani ta nes... více


Raně středověká architektura v Čechách 93% Raně středověká architektura v Čechách 1971, Anežka Merhautová

Autorka v práci popsala a vědecky utřídila stavitelské památky, které vznikly na českém území od konce 9. stol. přibližně do poloviny 13. stol., přičemž v úvodu upozorňuje, že název práce volila jako vhodnější proti dřív... více


Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity 80% Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní a národní identity 2017, Milena Bartlová

Kolektivní monografie navazuje na úspěšný výzkumný a výstavní projekt UMPRUM a Národní galerie Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. Autoři a autorky především mladší generace z něk... více


Chatařství / Summerhouses 100% Chatařství / Summerhouses 2007, Veronika Zapletalová

Podtitul: Architektura lidských snů a možností / The Architecture of Human Dreams and Possibilities. Česko-anglická publikace autorky fotografického souboru Chatařství Veroniky Zapletalové vznikla jako snaha přiblížit... více


Emil Králíček: Zapomenutý mistr secese a kubismu 80% Emil Králíček: Zapomenutý mistr secese a kubismu 2005, Zdeněk Lukeš

Katalog k výstavě o Emilu Králíčkovi, která byla instalována v pražské Galerii Jaroslava Fragnera na přelomu roku 2004/2005. Katalog v česko-německém jazyce má část textovou a obrazovou (fotografickou). Textová část sled... více


Prostor a místo 90% Prostor a místo 2016, Jana Tichá

Architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014 Souhrnný pohled na proměny architektury na území České republiky po roce 1989. Kniha se skládá ze dvou částí, z nichž každá představuje odlišný úhel pohledu i ... více


Práce Jaromíra Krejcara - Monografie staveb a projektů 100% Práce Jaromíra Krejcara - Monografie staveb a projektů 1933, Karel Teige

Titulní list podle návrhu Karla Teigeho, průvodní texty k reprodukcím napsal a typografickou úpravu navrhl Jaromír Krejcar. V textu 267 fotografických a ilustrovaných vyobrazení, plánů, půdorysů a architektonických návrh... více


Dlouhá léta s architekturou 60% Dlouhá léta s architekturou 1996, Jan Sokol

Texty architekta Jana Sokola. více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. 2018, Ludmila Hůrková

Publikace Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. je věnována vývoji venkovského stavitelství v pěti správních krajích rozkládajících se z větší části na území Moravy a Slezska. Soustředí... více


Kotěra : po stopách moderny 80% Kotěra : po stopách moderny 2013, Jakub Potůček

Publikace vyšla k výstavě konané v Muzeu východních Čech v Hradci Králové v září 2013 až lednu 2014. více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. 2020, Ludmila Hůrková

Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. navazují na první knihu vydanou roku 2018 a obsahující výběrové studie k patnácti vesnicím převážně na území Moravy a Slezska. Aktuální svazek poj... více


Na houpačce nejen s knihovnou 100% Na houpačce nejen s knihovnou 2007, Věra Vohlídalová

Kniha nepřináší jen osobní vzpomínky své autorky. Je především dokladem dramatičnosti a rozporuplnosti osudů lidí žijících v neklidném 20. století. V. Vohlídalová se narodila za války česko-německým rodičům v Londýně a d... více


Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby 100% Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby 2019, Ludmila Hůrková

Publikace je věnována podobně jako předchozí svazek v této řadě (Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I.) historickému a stavebnímu vývoji venkovského stavitelství. Pozornost je tentokrát... více


Paneland - největší československý experiment 80% Paneland - největší československý experiment 2017, Rostislav Koryčánek

Publikace ke stejnojmenné výstavě Moravské galerie v Brně (24.11.2017 - 18.3.2018). Představu sídliště jako nového, funkčního a plnohodnotného města měl určitě každý z architektonických týmů, který se jejich podobou v... více


Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny. 80% Lovecký zámek Ohrada. Stavební dějiny. 2014, Jan Ivanega

Kniha popisuje převážně stavební dějiny zámku Ohrada a to v následujících kapitolách: Lovecký zámek Ohrada v literatuře a pramenech, Jeho vysoce osvícená knížecí milost a pan baumistr, Díla o architektuře v knihovně A... více


František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan 80% František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan 2020, Ivo Šulc

I přes rozsáhlé dílo, které po sobě František Schmoranz starší zanechal a zásadní dopad jeho aktivit v oblasti památkové péče na dnešní stav řady objektů, zejména v regionu východních Čech, nebyla dosud jeho osobě věnová... více


Plasy známé – neznámé 100% Plasy známé – neznámé 2017, Robert Drozda

Kniha o malém klenotu mezi českými městy. Plasy jsou přirozenou učebnicí architektury a současně ukázkou, jak odkaz minulosti ctít a pečovat o něj, monumentální historické stavby se zde snoubí s krásou místní přírody. Kn... více