John Milton citáty

anglická, 1608 - 1674

Citáty (15)

,,Dlouhá a těžká je cesta z pekla ven, po níž míříš ke světlu.´´ (Ztracený ráj)


...nesprávný je takový zákon, jehož úkolem jest omezovat věci, jež stejně mohou vést k dobru jako ke zlu. Areopagitika


...usmrtit dobrou knihu je téměř stejné jako usmrtit dobrého člověka; kdo usmrtí člověka, usmrcuje rozumovou bytost, obraz Boží; ale kdo zničí dobrou knihu, usmrcuje rozum sám, usmrcuje obraz Boží, jako by jej zasáhl přímo do oka. Areopagitika


"Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost; kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám."


A pokořen stál ďábel Pro tu její čistotu cítil se opravdu hrozně. A spatřoval ctnost v jejím zjevu. Tak krásná! Nesluší se abych z lávových polí, jež pouštějí žhavé proudy do mých žil vymazával vášeň horkosti plamenů. Ale jak mám kráse navrhnouti, aby zůstala a kvetla...


Censura znamená největší škodu a urážku vzdělanosti a vzdělaných lidí. Areopagitika


Dobrá kniha je vzácnou životodárnou silou mistrovského ducha, balzamovanou a uchovávanou pro potřeby příštího života.


Duch člověka, který Bůh vdechl, nemůže zahynout s tělesnou schránkou.


Hluboko sběhlý v knihách, v něm samém mělčina.


Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě.


Lepší vládnout v pekle než sloužit v nebi.


Pravda a vzdělání není zboží, které byl by mohlo být monopolisováno a prodáváno s cenovkami a podle míry a váhy. Areopagitika


Stát má vládnout, a ne kritisovat knihy; může se mýlit ve výběru censorů stejně snadno, jako censor se může mýlit v autorovi. To je zcela zřejmé. Areopagitika


Ti, kdož se domnívají, že odstraní hřích tím, že odstraní předmět hříchu, neznají dobře lidskou povahu. Areopagitika


Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody.