John Milton

anglická, 1608 - 1674

Nahrávám...

Životopis

John Milton byl anglický barokní básník, známý zejména díky své epické básni Ztracený ráj. Mimo jiné se snažil prosadit manželský rozvod a svobodu tisku. Do
češtiny jeho díla překládal obrozenec Josef Jungmann.

Stejnojmenný otec Johna Miltona se přestěhoval pravděpodobně v roce 1583 do Londýna, protože byl za své protestantské přesvědčení vyděděn svým zbožným katolickým otcem Richardem Miltonem, bohatým vlastníkem pozemků v okolí Oxfordu. Okolo roku 1600 se básníkův otec oženil s Sárou Jeffereyovou a náš básník se narodil 9. prosince 1608 v Cheapside v Londýně v Anglii.

Milton získal vzdělání v St Paul's School v Londýně. Byla mu původně určena kariéra duchovního, nicméně jeho nezávislý duch ho od této vyhlídky odvedl. V roce 1625 započal studium na Christ's College v Cambridge, kde graduoval z umění 3. července 1632. Na Cambridge Milton vyučoval Amerického Teologa Rogera Williamse Hebrejštinu výměnou za hodiny Řečtiny. Jisté okolnosti poukazují na to, že Miltonovy zkušenosti z Cambridge nebyly pouze pozitivní, což mělo vliv na jeho pohled na vzdělání, který se projevil v jeho díle. Po zdárném ukončení vysoké školy(1632) se věnoval šest let samostudiu ve starověké i moderní teologii, historii, politice, literatuře a vědě, aby se tak připravil na svoji perspektivní básnickou dráhu. Pro své samostudium je John Milton považován za jednoho z nejvzdělanějších anglických básníků. V latinské básni (někdy v průběhu 30-tých let) děkuje svému otci za podporu v těchto časech.

Po dokončení svého šestiletého soukromého studia se Milton plaví do Francie a Itálie a potkává italského astronoma Galilea Galileiho. V červnu 1642 si bere 16-ti letou Mary Powell, která o měsíc později navštěvuje svoji rodinu a už se nevrací. Po dobu dalších třech let Milton publikuje sérii pamfletů zabývajících se etickou stránkou rozvodu (The Doctrine and Discipline of Divorce), ve kterých napadá britský zákon týkající se manželství, přebraný v nezměněné podobě ze středověkého Katolicismu. Mary se za ním vrací v roce 1645. Její rodina je o rok později (1646) vyhozena z Oxfordu za podporu Karla I v Občanské válce. Měli spolu 4 děti: Anne, Mary, John, a Deborah. Mary (manželka) umírá 5. května 1652 na následky komplikací při porodu Debory, což Miltona hluboce ranilo (dokladem je jeho 23. sonet). V červnu umírá jeho jediný syn John ve věku 15-ti měsíců. Všechny dcery se dožily dospělosti. 12. prosince 1656 se Milton znovu žení s Catherine Woodcock, která umírá 3. února 1658, méně než 4 měsíce po tom, co dala život
dceři Catherine, která umírá 17. března. 24. února 1663 si Milton bere svoji poslední ženu Elizabeth Minshull, která se o něj stará až do dne jeho smrti, 8. listopadu 1674.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: