Johann Gottfried Herder citáty

německá, 1744 - 1803

Citáty (11)

Bez básnictví bychom vůbec nemohli existovat. (...) Štěstí našeho bytí spočívá pouze v poesii duše, podporované intelektem a pořádané rozumem.


Jací jsme, takoví budou naše děti.


Jedna dobrá matka znamená víc než sto učitelů.


Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány.


Náhoda a čas jsou dva největší tyrani.


Nejstarší úděl života je něco anebo někoho tak vroucně milovat, aby proto musel člověk nenávidět jiné.


Pracovitost zavírá dveře neřesti.


Rodit je lidské, ale plodit je božské.


Srdce člověka prahne po jiném srdci, nenalézá-li je však, postačí si samo sobě.


Ze všech chvastounů je nejpošetilejší ten, který se holedbá svou národností.


Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění.