dějiny jazyka

štítky

25 knih


Říše slova: Jazykové dějiny světaŘíše slova: Jazykové dějiny světa2007, Nicholas Ostler

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a ... více


Jak se angličtina stala světovým jazykemJak se angličtina stala světovým jazykem2012, Robert McCrum

Ve své provokativní a neobyčejně zábavné knize nás Robert McCrum provede od mrazivých močálů předřímské Británie do nákupních středisek v Soulu, aby nám ukázal, jak se jazyk angloamerického impéria stal světovou linguou ... více


Zrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletímZrození češtiny: Jazyková situace a jazykový vývoj v českých zemích mezi 6. a 11. stoletím2021, Jiří Rejzek

Kniha prezentuje jazykovědné poznatky z prehistorie češtiny na pozadí historických i archeologických zjištění a propojuje takto období praslovanské s obdobím, kdy vzniká čeština jako samostatný jazyk. Věnuje se jednot... více
Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Slová z hlbín dávnych vekovSlová z hlbín dávnych vekov1999, Jana Skladaná

Výsledky z problematiky frazeológie s využitím teoretických poznatkov zo slovanských jazykov. více


Rétorika v evropské kultuře i ve světěRétorika v evropské kultuře i ve světě2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Jazyk – jeho český příběh: Prvních tisíc let 800-1800: Malý průvodce cestami české lingvoekologieJazyk – jeho český příběh: Prvních tisíc let 800-1800: Malý průvodce cestami české lingvoekologie2015, Jiří Marvan

Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Auten... více


Čeština pod hákovým křížemČeština pod hákovým křížem2017, Václav Velčovský

Jazyk není pouze nástrojem komunikace, ale je chápán i jako jedno z kritérií národa. V politicky vypjatých časech se mluvčí upínají k jazyku jako ke stěžejní hodnotě, kterou je nutno bránit. V období nacistické okupace k... více


Filosofie symbolických forem. 1, JazykFilosofie symbolických forem. 1, Jazyk1996, Ernst Cassirer

Kniha je jedním ze zakladatelských děl tzv. filosofie kultury, patří k nejvýznamnějším filosofickým spisům 20. století vůbec. více


GramatológiaGramatológia1999, Jacques Derrida

Prvá čať tejto eseje, Písmo pred písmenom, širokými ťahmi načrtáva teoretickú matricu. Naznačuje určité historické značky a predkladá niektoré kritické pojmy. Druhou časťou je Príroda, kultúra, písmo.... více


Dejiny a vývoj nášho písmaDejiny a vývoj nášho písma1951, Alexander Húščava

Monografia je určená širokej verejnosti. Prístupnou formou z nej môžu načerpať základné vedomosti o dejinách a vývoji nášho písma. více


PantografiaPantografia2020, Edmund Fry

Hlavným – naozaj odborným – cieľom tejto práce je poukázať na to, že pôvodný jazyk ľudstva bol jeden. Autor nadhadzuje aj otázku, akého bol tento – pôvodne jediný jazyk všetkého ľudstva – pôvodu, ale k jeho cti treba pov... více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenskéhoEtymologický slovník jazyka českého a slovenského1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


Slováci v dejinách jazykových vzťahovSlováci v dejinách jazykových vzťahov1977, Ján Doruľa

Autor na pozadí vtedajšej historickej situácie vo feudálnom Uhorsku a postavenia slovenského etnika v ňom skúma i celkovú jazykovú situáciu na Slovensku v 15.-18. storočí. Zisťuje, akú funkciu mal vo vtedajších spoločens... více


Postavy Slovenskej jazykovedy v dobe ŠtúrovejPostavy Slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej1985, Eugen Jóna

Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Juraj Palkovič, Ján Kollár, Josef Jungmann, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Miroslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Martin Hattala. více


1