dějiny jazyka

štítky

10 knih

Říše slova: Jazykové dějiny světaŘíše slova: Jazykové dějiny světa2007, Nicholas Ostler

Dějiny světa v posledních pěti tisících letech jsou především dějinami jazyků, které jsou tím, co pojí lidská společenství a umožňuje jim sdílet společnou historii a předávat ji z generace na generaci, vyprávět ji dál a ... více


Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuřeUměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře2006, Johann Gottfried Herder

Ve výboru z všestranné tvorby německého polyhistora 18. století, přítele i soka Goetha a Schillerova, Johanna Gottlieba Herdera, má český čtenář poprvé příležitost seznámit se s autorovými úvahami o jazyce, literatuře a ... více


Slová z hlbín dávnych vekovSlová z hlbín dávnych vekov1999, Jana Skladaná

Výsledky z problematiky frazeológie s využitím teoretických poznatkov zo slovanských jazykov. více
Rétorika v evropské kultuře i ve světěRétorika v evropské kultuře i ve světě2011, Jiří Kraus

Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž ... více


Filosofie symbolických forem. 1, JazykFilosofie symbolických forem. 1, Jazyk1996, Ernst Cassirer

Kniha je jedním ze zakladatelských děl tzv. filosofie kultury, patří k nejvýznamnějším filosofickým spisům 20. století vůbec. více


GramatológiaGramatológia1999, Jacques Derrida

Prvá čať tejto eseje, Písmo pred písmenom, širokými ťahmi načrtáva teoretickú matricu. Naznačuje určité historické značky a predkladá niektoré kritické pojmy. Druhou časťou je Príroda, kultúra, písmo.... více


Etymologický slovník jazyka českého a slovenskéhoEtymologický slovník jazyka českého a slovenského1957, Václav Machek

Pomůcka pro každého zájemce o etymologii jazyka českého a slovenského. Výklady o původu nejužívanějších i méně známých slov. více


Slováci v dejinách jazykových vzťahovSlováci v dejinách jazykových vzťahov1977, Ján Doruľa

Autor na pozadí vtedajšej historickej situácie vo feudálnom Uhorsku a postavenia slovenského etnika v ňom skúma i celkovú jazykovú situáciu na Slovensku v 15.-18. storočí. Zisťuje, akú funkciu mal vo vtedajších spoločens... více


Postavy Slovenskej jazykovedy v dobe ŠtúrovejPostavy Slovenskej jazykovedy v dobe Štúrovej1985, Eugen Jóna

Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Juraj Palkovič, Ján Kollár, Josef Jungmann, Pavol Jozef Šafárik, Jozef Miroslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Martin Hattala. více


Encyklopedický atlas anglického jazykaEncyklopedický atlas anglického jazyka2005, Heinrich Ramisch

Čtenářsky velmi zajímavá publikace je věnována šíření anglického jazyka i jeho lokálním proměnám a variantám v celosvětovém měřítku. Přiblížení toho, jak se klasická forma britské spisovné angličtiny „pokřivovala“ ať už ... více