Alois Jirásek citáty

česká, 1851 - 1930

Citáty (15)

Co hledat, honit štěstí. Kdo honí štěstí, sám je štván. Štěstí je sice vzácná květina, často však ji zalévají slzami. A mšice se jí drží, mšice závisti.


Co v srdci nosíme, o to se bojíme.


Den za dnem, léto za létem, a nakonec smrt. Staré pověsti české


Den za dnem, léto za létem, a nakonec smrt. Někdy stojí dlouho při dveřích, až pojednou vkročí náhle, znenadání. Někdy však se ohlašuje, nežli života ukrátí. Staré pověsti české


Dnešku plně neporozumí ten, kdo nezná včerejšek. Předkové naši zdatně zápasili a my zdědili jejich boj.


Chléb z milosti je trpký, byť by byl cukrem posypaný.


Kdo chytá štěstí, je sám chycen.


Kdo nemá důvěry, prohrál už napřed.


Kdyby chtěl být člověk s každým vždycky zadobře, musel by často jednat proti svému svědomí a přesvědčení. A ještě by to ničemu nepomohlo.


Lidé, které často navštívilo neštěstí, nemohou se zplna oddat blaženému citu - zabloudí-li k nim jednou štěstí, nevěří v něj a ulekaná mysl vidí zase již stín nadcházejícího neštěstí.


Nač vzdychat, mluvit, nelze-li tím prospět a pomoct.


Ó, léta studentská, kdo by z celé duše na vás nevzpomínal…


Sem byla poslední cesta, tu je poslední zastavení a pak - věčnost.


Spojené snažení, byť i několika lidí, může za každé doby způsobit obrat k lepšímu.


Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému.