Pavel Vojtěch Kohut

Bratr Vojtěch od sv. Hedviky, O.C.D. · pseudonym

česká, 1969

Populární knihy

/ všech 10 knih

Nové komentáře u autorových knih

9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky 9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky

K zamyšlení
palka452


Co je spirituální teologie? Co je spirituální teologie?

Vysoce efektivní drobná knížečka, která poskytuje základní informace o jedné z mladších teologických disciplín. Suchá a strohá. Žádné dlouhé uvádění do témat, žádné široké rozpitvávání, žádné bystrozraké bonmoty. Žádná zbožná omáčka. Čistě užitná práce, ale velmi potřebná. Zasazuje totiž spiritualitu (tedy něco, o čem všichni máme nějakou představu, že to nějak máme a známe) do rámce vědeckého teologického přemýšlení. Což je vzájemné propojení, které je nutné: bez rozumové reflexe křesťanské duchovní zkušenosti (a jistě to platí o duchovní zkušenosti obecně) by tato hrozila sklouznout do těkavé citovosti, individuální, nesdělitelné a nepřenosné. A platí to i naopak. Bez vnitřního prožívání a zkušenosti se vztahem mezi nekonečným Bohem a pomíjivým lidstvím by teologie byla bez ducha: to platí o dogmatice, liturgice i etice, které všechny spiritualita nejen oživuje a doplňuje, ale snad i vůbec ospravedlňuje jejich smysl. „Neexistuje totiž autentická morálka bez hluboké spirituality ani autentická spiritualita bez důsledné morálky.“ Knížka začíná stručným přehledem dějin spirituality (přesnější by bylo říct: vědomé reflexe spirituality) a pokračuje komentovanou definicí oboru. Pak se věnuje (opět stručně, na tak malém počtu stran prostě musí být stručné všechno) metodám a cílům, a také interdisciplinaritě – v propojení na jiné teologické obory i na obecné společenské vědy, jako je psychologie nebo antropologie. Potěšil mě i samotný závěr, kde je navrhnuto, jak správně číst Slovník spirituality – s tím momentálně ulehám a vstávám, takže s ním teď budu uléhat a vstávat efektivněji. Paráda.... celý text
mirektrubak


Slabikář vnitřní modlitby Slabikář vnitřní modlitby

Zcela zásadní (v dnešní době - co v některých rysech občas připomíná stavbu babylonské věže, často i v katolické církvi samotné - dvojnásob) je v knize to, že autor staví na Terezii z Avily. Pro méně zdatné nebo zkušené (ke kterým se směle a beze studu hlásím) je potom výborné to, že Tereziinu zkušenost doplňuje svou vlastní! Dle otců trapistů z Nového Dvora, lze použít i jako modlitební text pro ty, co stále po vnitřní modlitbě touží a moc jim to nejde :o) A jak píše Hanka pode mnou - je to kniha na pravidelné opakování a pravidelné dozrávání . . . Děkuji. 10/10... celý text
ChestertonSlabikář vnitřní modlitby Slabikář vnitřní modlitby

Knihu P. Kohuta jsem poprvé četla loni touhle dobou a nemůžu ji dost doporučit. Pomohla mi pokračovat tam, kde jsem se před lety zastavila, na stále nově darované cestě vysvobozování a otevírání, vtahování lidského srdce i světa do Boha. Od závislostí ke svobodě, od sentimentality k lásce, od modloslužby k adoraci. Kdybych měla mít nějakou výhradu, přimlouvala bych se za střídmější užívání vykřičníků.... celý text
Hanka_Bohmova


Slabikář vnitřní modlitby Slabikář vnitřní modlitby

Jsem velmi vděčná, že jsem díky Pavlu Vojtěchu Kohutovi objevila sv. Terezii z Avily, na kterou bych si bez něj nejspíš "netroufla". Líbí se mi směs teorie i názorných příkladů, je toho všeho tak akorát. Autor má schopnost prostými slovy a často velmi prakticky postihnout okolnosti skryté, těžko postihnutelné. Cením si taky otevřenosti autora ohledně svých osobních zápasů.... celý text
marierachel