Koupit knihy

Pavel Vojtěch Kohut

pseudonym

česká, 1969


Nahrávám...

Životopis

ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D., Katedra teologické etiky a spirituální teologie na Katolické teologické fakultě UK v Praze

narozen: 1969 v Třinci
od roku 1990: členem Řádu bosých karmelitánů (řeholní jméno: Vojtěch od sv. Hedviky)
1995: ordinován ke kněžské službě
2007: získal titul Th.D. na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě (téma disertační práce: „L’esperienza trinitaria secondo San Giovanni della Croce. Proposta di una lettura pastorale mistagogica“)
od 2004: člen české redakce Mezinárodní katolické revue Communio
od 2002: člen Akademického senátu KTF UK
od 2002: odborný asistent na KTF UK
od 2001: doktorské studium na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě
od 1998: členem České sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii
1998-2000: v pastoraci při Konventu Panny Marie Vítězné v Praze
1996: získal titul ThLic. (téma licenciátní práce: „Attenzione ed avvertenza amorosa in Dio“ nella prospettiva dinamica degli scritti di San Giovanni della Croce)
1994-1996: postgraduální studium na Papežském institutu spirituality Teresianum v Římě
1994: získal titul ThMgr. na CMTF UP
1991-1994: základní teologické studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
1987-1989: základní teologické studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích(zdroj životopisu: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-83.html)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.