Antonín Přichystal

česká, 1921 - 2001

Populární knihy

/ všech 5 knih

Nové komentáře u autorových knih

Dějiny Králova Pole Dějiny Králova Pole

Kniha mě vyloženě chytla, protože tu žiju většinu života. Škoda, že má málo map a fotografií. Geologickou historii bych zase možná oželela. Líbil by se mi i nějaký přídavek o méně známých a velmi starých stavbách, co tu jsou. Například zámeček mezi ulicí směr Soběšice a Křižíkovou (nemyslím Kociánku), márnice k původnímu hřbitovu v Kotlůvku. Ty mají i zajímavou historii. Je to psané trochu roboticky, ocenila bych víc osobního pohledu a menších příběhů. Kapitoly o množství hektarů a arů a o velikosti hospodářství v 18. století zaujmou spíš znalejší. Dalo by se to asi napsat o něco víc lidově..... celý text
bardus


Záhada Býčí skály aneb Jeskyně plná otazníků Záhada Býčí skály aneb Jeskyně plná otazníků

S halštatským nálezem v Býčí skále je to tak, že čím víc se o něj zajímáte, tím víc vás udivuje a nutí vás o něm zjišťovat další a další informace. A tak se mi dostala do rukou tato starší publikace menšího rozsahu, o které jsem si nejdřív chybně myslel, že mi nic moc nového asi nepřinese. Ale dozvěděl jsem se z ní opravdu dost! Kniha má tři části. První se věnuje právě výše zmíněnému Wanklovu nálezu. Jsou zde uvedeny nejen známé citace z Wankelových Obrazů z Moravského Švýcarska, ale i méně známé pasáže z Wankelova ručně psaného katalogu nálezů, z dalších článků publikovaných v tehdejších vědeckých periodikách, ale i například z textů jeho dcery Vlasty, která se výkopových prací účastnila. Všechny tyto informace podávají důkaz, že ač byl Wankelův výzkum později hodně podceňován pro nízkou vědeckou úroveň, ve skutečnosti vzhledem k tehdejším možnostem (např. osvětlení archeologických výkopů loučemi) jej provedl poměrně důkladně. Součástí první části je popis nejdůležitějších artefaktů a i přehled možných teorií, co se mohlo v Býčí skále stát, s jejich kritickým vyhodnocením. Snad jen chybí teorie J. Dvořáka o postupném ukládání těl v Předsíni jeskyně. Druhá část je nejzajímavější - týká se válečné výroby za 2. světové války - jednak v železničních tunelech poblíž Tišnova a hlavně válečných úprav v Býčí skále, Výpustku a v Drátenické jeskyni. V této části je citován Deník speleologických výzkumů Norberta Havlíčka, velmi zajímavé postavy historie Moravského krasu, který prováděl v jeho střední části se svou kolegyní Lídou Danielovou virgulářský a speleologický výzkum (dost šíleným způsobem těžili Předsíňovou jeskyni). Havlíčkovi se podařilo během stavebních úprav dostat několikrát do výše zmíněných jeskyní a deníkovou formou popisuje postupné změny vnitřních prostor. Získával informace o archeologických nálezech, které dělníci při úpravách nacházeli a dokonce díky své známosti s vedoucím těchto projektů dokázal zabránit i největším škodám na Býčí skále (mělo tu být vybudováno dokonce i patro). Třetí, nejkratší část knihy se týká historie speleologických objevů na Býčí skále. Vše je napsáno populární a čtivou formou. Kdo se chce dozvědět o Býčí skále nějaké informace, doporučuji začít touto publikací.... celý text
David81


Významné postavy v názvech ulic a náměstí města Olomouce Významné postavy v názvech ulic a náměstí města Olomouce

Pěkně pojatá brožura. Zajímavé vyprávění v úvodní kapitole o názvech a změnách názvů ulic. Věděli jste například, že olomoucká Demlova ulice, a k ní přiléhající ZŠ a MŠ Demlova, nejsou pojmenované po knězi a básníkovi Jakubu Demlovi (1878–1961), ale po pedagogu zemědělství Janu Rudolfu Demelovi (1833–1905)?... celý text
cycle-ballMikulov Mikulov

Velmi zajímavá hystorie města
Berta099


Dějiny Králova Pole Dějiny Králova Pole

Jako rodilý královopolák jsem si knihu se zájmem přečetl. Dozvěděl jsem se mimo jiné kde se vzal název Semilasso. Je škoda, že velmi mnoho popisovaných míst je již beznadějně ztraceno pod městským okruhem.... celý text
engelbert