Xenofón

řecká, -430 - -354

Nahrávám...

Životopis

Xenofón (2. pád Xenofónta, starořecky: Ξενοφῶν) byl starořecký filosof, spisovatel, historik, vojevůdce, politický a vojenský teoretik a Sókratův žák. Byl monarchista a obdivoval se spartskému zřízení, proto byl vypovězen z Athén. V roce 401 př. n. l. se zúčastnil výpravy řeckých žoldnéřů ve službách Kýra Mladšího do nástupnické války v Persii. O návratu žoldnéřů napsal své nejznámější dílo Anabáze. Svůj obdiv k silným vládcům vyjádřil v dílech O Kýrově vychování, Hierón a Agesilaos, ke Spartě pak v díle Spartská ústava. Filosofické spisy Obrana Sókratova, Vzpomínky na Sókrata a Hostina jsou cennými prameny vědomostí o Sókratovi. S menším úspěchem navázal dílem Hellénika (Dějiny Řecka) na historika Thúkýdida. Vyšší úrovně dosahuje v prakticky zaměřených dílech s tematikou jezdectví (O jezdectví, O výcviku jezdců) nebo ekonomie (O hospodaření), O státních příjmech a jiných. Na konci života se mohl vrátit do Athén.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofón

Populární autoři: