Virginia Woolf

anglická, 1882 - 1941 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Virginia Woolfová (původně Adeline Virginia Stephen) (25. ledna 1882 – 28. března 1941) byla významnou anglickou spisovatelkou, kritičkou, esejistkou a feministkou. Zároveň byla členkou Bloomsbury Group.

Adeline Virginia Stephen (Stephenová) se narodila v Londýně a byla vychovaná spolu s několika vlastními sourozenci i sourozenci z prvního matčina manželství v typické viktoriánské rodině na adrese 22 Hyde Park Gate. Kmotrem byl dokonce Charles Darwin. Již v mládí měla psychické problémy, především v období po matčině smrti roku 1895. V roce 1904 zemřel na rakovinu i její otec Sir Leslie Stephen, známý redaktor, literární kritik a zakladatel Dictionary of National Biography. Když v roce 1906 zemřel bratr Toby, Virigina se znovu psychicky zhroutila a poprvé se také pokusila o sebevraždu. Se sestrou se po otcově smrti přestěhovaly do Bloomsbury, kde se později začala scházet skupina intelektuálů a umělců. Do kruhu přátel patřil Lytton Strachey, Vita Sackville-Westová, Roger Fry, Clive Bell nebo John Maynard Keynes. Tato Bloomsbury Group a její názory ovlivnily i dílo Virginie Woolfové, které může být chápáno jako dialog s Bloomsbury a konkrétně s jejich sklonem k doktrinářskému racionalismu.

V roce 1912 se provdala za Leonarda Woolfa, člena Bloomsbury Group, kritika a autora statí o ekonomice. Leonard podporoval její spisovatelskou dráhu i revoltu vůči patriarchálnímu pojetí rodinných vztahů a postojům generace pozitivistů a realistů. V roce 1917 Woolfovi koupili ruční tiskařský stroj a založili nakladatelství Hogarth Press, jež vydalo nejen některé knihy Virginie Woolfové, ale i jiná významná modernistická díla, včetně básní T. S. Eliota nebo překladu kompletního díla Sigmunda Freuda.

V roce 1941 přišla další, neobyčejně silná duševní krize, Virginia Woolfová trpěla hlubokými depresemi. Dne 28. března 1941 spáchala sebevraždu utopením v řece Ouse blízko svého domu v Rodmellu.

Dílo

Romány

Její první román The Voyage Out (Plavba) vyšel po šestileté práci v roce 1915. Původní název zněl Melymbrosia, ale Virignia jej změnila poté, co jeho vlivem byl knize přičítán politický kontext. V roce 1919 vyšel druhý román Night and Day (Noc a den), jenž je svým pojetím, stejně jako předchozí dílo ještě románem tradičním. Děj se odehrává v Londýně, Woolfová zde srovnává životy dvou přítelkyň Katherine a Mary. Ve 20. letech se ve Woolfové tvorbě začal prosazovat nový, poetičtější a subjektivnější styl, který ji umožnil vyjádřit myšlenky postav a orientovat romány mnohem intimněji a introspektivněji. Jacob´s Room (Jákobův pokoj) byl vydán v roce 1922, vycházel ze života a smrti jejího bratra Tobyho a zde se poprvé tento nový styl prosadil. Následovaly romány: Mrs. Dalloway (Paní Dallowayová) v roce 1925, To The Lighthouse (K majáku) v roce 1927 a The Waves (Vlny) v roce 1931. Tyto romány ji zařadily k nejvýraznějším a nejuznávanějším novelistům své generace. Cílem těchto prací bylo odhalení ženského nitra a zkušeností jako alternativy k dominujícímu mužskému pohledu na svět. Zvláštní pozici zaujímá fantaskní román Orlando, vydaný v roce 1928, sledující osud hlavní(ho) hrdiny/hrdinky procházející(ho) různými dobami, od alžbětinského dvora až do roku 1928.

Další

Virginia Woolfová byla také plodným esejistou, napsala přes 500 esejí do různých časopisů a sbírek. Tato její činnost začala v roce 1905 v Times Literary Supplement.

Ve dvacátých a třicátých letech napsala několik svazků kritických statí – v knize „Vlastní pokoj“ (1929), kterou poprvé představila při přednášce na univerzitě v Oxfordu a v knize „Tři guineje“ (1938) se zabývala především problematikou feminismu a problémy, s nimiž se setkávají ženy-spisovatelky. Z této knihy pochází i známý citát: „ …Psaní ženy je vždycky ženské, nemůže jinak než být ženské, a přinejlepším je velmi ženské…“. Dlouho opomíjený a potlačovaný ženský přístup k psaní podle její slavné formulace vyžadoval „pět set liber ročně a vlastní pokoj“.

Význam

Virginia Woolfová patří k nejvýznamnějším modernistům 20. století, je považována za velkého inovátora v oblasti anglického jazyka a jeho užití v beletristickém díle. Ve svých dílech experimentovala s psychologickými motivy a různými možnostmi přerušovaného vyprávění a chronologie, soustředila se na emocionální stavy svých postav.

Bibliografie (výběr)

Romány

Plavba (The Voyage Out 1915)
Noc a den(Night and Day 1919)
Jákobův pokoj (Jacob's Room 1922)
Paní Dallowayová (Mrs. Dalloway 1925)
K majáku (To the Lighthouse 1927)
Orlando (Orlando: A Biography 1928)
Vlny (The Waves 1931)
The Years 1937
Mezi akty (Between the Acts 1941)

Povídky a eseje

The Mark on the Wall 1917, povídka
Kew Gardens 1919, povídka
Monday or Tuesday 1921, povídka
Mr. Bennett and Mrs Brown 1924, esej
The Common Reader 1925, sbírka esejů
Vlastní pokoj (A Room of One's Own 1929, esej)
The Common Reader: Second Series 1932, sbírka esejů
Tři guineje (Three Guineas 1938, esej)

Jiné

Flush: A Biography 1933
Roger Fry: A Biography 1940

Zdroj životopisu: wikipedie

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Karel Čapek

1890 - 1938