Růžena Dostálová

česká, 1924 - 2014

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (*22. dubna 1924, Bratislava – †18. srpna 2014, Praha) byla česká filoložka, historička, literární historička, překladatelka a přední byzantoložka.
Klasickou filologii (latina, řečtina) studovala v letech 1945–50 na FF UK, v letech 1949–52 tamtéž i novořečtinu. R. 1953 publikovala disertační práci Řecký román o Ninovi na papyrových zlomcích. Poté pracovala v České akademii věd a umění a od roku 1953 v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV. Kromě jiného publikovala r. 1972 ve Varšavě editio princeps Catechesis christiana dierum XII. Od r. 1982 vedla byzantologické oddělení ČSAV, od r. 1987 předsedkyně Č. byzantologického výboru. Současně přednášela novořecký jazyk a byzantologii na FF UK a novořečtinu na FF MU v Brně. V přednáškách na florentském Instituto papirologico G. Vitelli (1990) a v knize Il romanzo greco e i papiri shrnula svou dosavadní vědeckou činnost, spolupodílela se na tvorbě Dějin Byzance. Habilitovala se r. 1992 v oboru Byzantská a novořecká filologie. Členka Českého národního výboru pro byzantologii a Českého národního výboru balkanistického. Vědecké práce věnovala Byzanci, helénismu a antice, překladům řady děl antické, byzantské i novořecké literatury. Zvláště se věnovala studiu řecko-českých vztahů.
Je autorkou velkého množství knih, odborných studií i překladů. Externě přednášela na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně.

Zdroj životopisu: http://www.etf.cuni.cz/cbs/cv-dostalova.html

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Terry Pratchett

1948 - 2015