Petr Dvořák životopis

česká, 1970

Životopis

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

1998–2005 doktorské studium na UFaR FF UK Praha (PhD. ve filozofii)
1994–1998 studium na FF MU Brno (Mgr. v oborech filozofie a anglický jazyk a literatura)
1990–1991 a 1992–1994 studium na Acadia University, Wolfville, N.S., Kanada (B.A. major in philosophy, minor religious studies)

od r. 1998 vědecký pracovník v Oddělení dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR Praha
2001–2008 asistent a odborný asistent na UFaR FF UK Praha
od r. 2000 asistent a odborný asistent na CMTF UP Olomouc
od r. 1997 externě výuka na ETF UK Praha (dříve Institut ekumenických studií). (zdroj životopisu: http://kfcmtf.upol.cz/petr/default.htm)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.