sémantika

štítky

14 knih

Suché a vlhkéSuché a vlhké2010, Jonathan Littell

Esej Jonathana Littella Suché a vlhké vznikla jako „přidružený produkt“ rešerší k románu Laskavé bohyně. Její ústřední postavou je belgický fašista Léon Degrelle. Text se ovšem nezabývá jeho životem, nýbrž jeho jazykem. ... více


Jazyk Třetí říše – LTI: poznámky filologovyJazyk Třetí říše – LTI: poznámky filologovy2003, Victor Klemperer

Německý romanista kriticky zkoumá jazyk Třetí říše a nacistickou podobu němčiny. Erudovaná studie odhaluje různorodé podoby jazykových novotvarů i nové rozměry již zavedených slov, které do němčiny vnesl nacismus. Kritic... více


Říše čínských znakůŘíše čínských znaků2010, Cecilia Lindqvist

Překlad populární práce zabývající se vývojem čínského znakového písma. Autorka, lingvistka a vysokoškolská učitelka čínštiny, snadno uchopitelnou formou seznamuje čtenáře se složitou historií čínského písemného systému.... více
Konstrukce gramatiky ze sémantické bázeKonstrukce gramatiky ze sémantické báze1984, Jan Kořenský

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Možné světy v humanitních vědáchMožné světy v humanitních vědách2012, Andrew Lass

Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách shrnují materiály z 65. Nobelova sympozia, které se konalo 11.–15. srpna 1986 v Lidingö u Stockholmu. Nobelova sympozia jsou sérií vědeckých konferencí na a... více


Úvod do syntaxe a sémantikyÚvod do syntaxe a sémantiky1986, Petr Sgall

Některé nové směry v teoretické lingvistice. Vysokoškolská příručka pro studující filozofických fakult studijních oborů 73-21-8 a 73-22-8. více


Problémy sémantikyProblémy sémantiky1966, Ladislav Tondl

První souborné české vydání přednášek Ladislava Tondla ze šedesátých let 20. století o problémech logické sémantiky, které sloužily jako úvod do oboru i jako seznámení s výsledky výzkumů dalších odborníků. Publikace je d... více


Tomáš a Kajetán o analogii jmenTomáš a Kajetán o analogii jmen2007, Tomáš Akvinský

Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující ú... více


MiscellaneaMiscellanea2003, Karel Hausenblas

Výbor z jazykovědných statí předního českého lingvisty. více


Úvod do teoretické sémantiky: principy formálního modelování významuÚvod do teoretické sémantiky: principy formálního modelování významu1998, Jaroslav Peregrin

Přepracované vydání Úvodu do teoretické sémantiky, učebního textu pro studenty Pelegrina a jiných zájemců o sémantiku. více


Sémantická struktura věty a kategorie páduSémantická struktura věty a kategorie pádu1982, Helena Běličová

Příspěvek k porovnávací syntaxi ruské a české jednoduché věty. více


Aktanty a nevědomíAktanty a nevědomí2002, Milan Exner

Pokus o přiblížení teorie archetypu a strukturální sémantiky (na příkladu Goethova Fausta) více


O znacíchO znacích2010, Roger Bacon

Baconovo De signis (samostatná část jeho Opus maius, objevená a zpřístupněná teprve v roce 1978), představuje nejrozsáhlejší stře­dověké pojednání k obecné teorii jazykového a mimojazykového znaku. Jde o pozoruhodnou syn... více


Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logikyStoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky2006, František Gahér

Popis knihy není zatím k dispozici. více