Miloš Zapletal

česká, 1930

Nahrávám...

Životopis

Miloš Zapletal se narodil 13. 1. 1930 v Prostějově. Je znám jako skautský redaktor a činovník. Vedl skautský oddíl, v kterém získal přezdívku Zet. Jeho oddíl byl vodácký a inspiroval jej zejména ke knihám Sedmička, kterou vydalo v roce 1976 nakladatelství Olympia a Ostrov přátelství, který vyšel v roce 1983 v Severočeském nakladatelství. Obě knihy v letech 1993 a 1994 vydalo ve 2. vydání nakladatelství Leprez.

Mezi literární dílo Miloše Zapletala je nutno zařadit i jeho prvotinu Světlušky, kterou vydalo v roce 1964 Státní nakladatelství dětské knihy. V roce 1970 Zapletalovi vychází v Albatrosu Lovec hvězd. Do úplného účtu literární tvorby pak patří ještě Stezka odvahy (1982 a 1995) a Soví jeskyně (1989 a 1997).

Samostatnou kapitolu v Zapletalově díle tvoří jeho sbírky her a různé příručky. Zejména jako autor sbírek her bude asi Zapletal známý pro hodně vedoucích oddílů či kroužků, ale i dětí. Do sbírky jeho her je možno zařadit Hry v přírodě (1958 a 1965), Drobné hry, závody a soutěže při výcviku mladých turistů (1960), Cvičení v přírodě (1960) napsané společně s B. Kosem, Pokladnice her (1968), Encyklopedie her (1973), Odznak odbornosti – Organizátor her (1982), Velká encyklopedie her: Hry v přírodě (1987 a 1995), Hry v klubovně (1986 a 1996), Hry na hřišti a v tělocvičně (1987 a 1997), Hry ve městě a na vsi (1988 a 1998), dále pak Špalíček her (1988), Zlatý fond her (1990) a Velká kniha deskových her (1991).

V edici Oko v SNDK vyšlo Zapletalovi několik příruček – Tisíc malých dobrodružství a Kouzelné brýle. Dále napsal Pět olympijských kruhů, společně s J. Schmidem Objevy bez konce, Prázdniny pod stanem, Kniha hlavolamů a Výpravy za dobrodružstvím.

Vedoucím je věnována příručka Jak vést letní tábor. Velká část Zapletalovy tvorby je věnována Junákům. Sem patří Rádce skautské družiny, který vyšel hned v několiak modifikacích, Junácké hry v přírodě, Skautský oddíl II Program 1, s I. Mackovou Sachemův odkaz, s J. Pilkou Zpěvník, Skautské hry ve městě, Skautská praxe II, s B. Koskem a K. Weignerem Stezka zdatnosti, Skauting, s J. Novákem Skautská družina, Vycházky, výlety, výpravy, Rukodělné práce a výtvarné hry s dalším kolektivem autorů, a Rádce družinových rádců a rádkyň i osamělých skautů a skautek.
Skautské hry v přírodě jsou výběrem nejlepších her pro družinu a oddíl od zakladatelů skautského hnutí R. Baden - Powela, A.B. Svojsíka a současných autorů J. Foglara a M. Zapletala. Skautské hry v klubovně vznikly jako společné dílo M. Zapletala s J. Foglarem, Skautský oddíl II. Program 2 s V. Břicháčkem, K. Kotyzou a M. Šťastným, Skautský tábor s J. Foglarem, J. Herzánem a J. Lasovským, Etapové hry s Jaroslavem Foglarem a Jiřím Chourem, Stezka zdatnosti s B. Kosem a K. Weigerem.

Na Skautském oddílu III se spolu se Zapletaelm podíleli Z. Bozděch, V. Břicháček, V. Cvrček, S. Dojiva, J. Ebel, R. Fischer aj. Foglar. Etapové hry napsal společně s Jaroslavem Foglarem a Jiřím Chourem.

Zdroj životopisu: Miloslav Fuček www.ekamarad.cz

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Jules Verne

1828 - 1905