Miloš Pojar

česká, 1940 - 2012

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Miloš Pojar vystudoval na filosofické fakultě indologii a starou řečtinu a doktorát získal v roce 1970. V letech 1970–1989 nemohl publikovat. Po listopadu 1989 byl politicky rehabilitován a v lednu 1990 jmenován velvyslancem Československa v Izraeli. V současné době je ředitelem Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. V šedesátých a devadesátých letech publikoval ve Filosofickém časopise, v Novém Orientu a v Mezinárodní politice.

Zdroj životopisu: http://prague.mfa.gov.il

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882