sionismus

štítky

47 knih


Daniel Stein, překladatelDaniel Stein, překladatel2012, L. Ulická (pseudonym)

Osou románu Ljudmily Ulické je reálný osud polského Žida Oswalda Rufajzena, který za války pracoval pro nacisty jako tlumočník a podařilo se mu zachránit s nasazením vlastního života mnoho lidí před jistou smrtí. Pomohl ... více


Dějiny židovského národaDějiny židovského národa2007, Paul Johnson

Dějiny Židů jsou svého druhu dějiny světa, ovšem viděné pod velmi neobvyklým úhlem, očima inteligentní a vzdělané oběti. Johnsonovi však jde ještě o víc: ukázat podstatu samé historie a křesťanské civilizace. Žádný národ... více


ŽidokraciaŽidokracia2020, Marián Magát

Vplyv Židov sa v médiách a v školách bagatelizuje alebo úplne vylučuje. Akoby neexistoval, a kto si to myslí, je označený za antisemitu. Ale môžeme si dovoliť položiť nasledujúce otázky bez toho, aby sme desatinu, či pät... více
Jak byl vynalezen židovský národJak byl vynalezen židovský národ2015, Shlomo Sand

Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ, která... více


Sionské protokoly : protokoly ze shromáždění sionských mudrcůSionské protokoly : protokoly ze shromáždění sionských mudrců1991, Sergej Aleхandrovič Nilus

Legendami tajemného vzniku obestřený spis, předstírající futurologickou vizi světa, jemuž budou vládnout zednářské lóže a světové Židovstvo. více


Bylo mi patnáct. Deník z let 1939–1940Bylo mi patnáct. Deník z let 1939–19402010, Eva Rodenová

Patnáctiletá židovská dívka z Prahy si začala psát deník koncem listopadu 1939 a pokračovala až do prosince roku 1940. Před nástupem celé rodiny do transportu v roce 1942 se podařilo deník ukrýt u známých. Eva Rodenová p... více


Hory a staletíHory a staletí1982, I. Olbracht (pseudonym)

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Židovský státŽidovský stát2009, Theodor Herzl

Podtitul: Pokus o moderní řešení židovské otázky Zásadní text sionistického hnutí interpretuje řešení židovské otázky z hlediska dobové reality devatenáctého století. Problémy židovského etnika nesouvisí s osobn... více


Víc štěstí než rozumuVíc štěstí než rozumu2003, Ruth Bondyová

Kniha izraelské novinářky, publicistky a překladatelky Ruth Bondyové, je zamyšlením nad autorčinou životní cestou, prvním ohlédnutím za vlastním osudem. Světy, které poznala, dnes už zaniklé nebo zanikající, evokuje jemn... více


Ilumináti 1 – Sekta, jež se zmocnila světaIlumináti 1 – Sekta, jež se zmocnila světa2012, Henry Makow

Podle Makowa je cílem Iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, údajně rozvrátila mnoho zdánlivě pří... více


Judaismus a politika v IzraeliJudaismus a politika v Izraeli2009, Marek Čejka

Vnitropolitická situace v Izraeli bývá ve sdělovacích prostředcích často ve stínu napjatých vztahů Vnitropolitická situace v Izraeli bývá ve sdělovacích prostředcích často ve stínu napjatých vztahů mezi izraelskými Židy ... více


Země zaslíbenáZemě zaslíbená2015, Ari Šavit

Podrobná studie Izraele od počátků sionistického hnutí až do dnešní doby. Izrael, čelící nebývalým vnitřním a vnějším tlakům, se dnes nachází v existenční krizi. Kniha Země zaslíbená vypráví příběh Izraele, jak ještě ni... více


Proč se vraždí v Izraeli?Proč se vraždí v Izraeli?2002, Nidal Saleh

O co ve skutečnosti vlastně jde v Izraeli? Sionismus legendy ve službách koloniální politiky. více


Svědectví o morálním úpadku: Falšovatelé historieSvědectví o morálním úpadku: Falšovatelé historie2005, Nidal Saleh

O čem je tahle kniha? O tom, jak byla svatá písma zneužívaná pro kolonizační zájmy. O tom, jak bylo znetvořeno Kristovo učení ve prospěch imperialistických zájmů malé skupiny. O tom, jak bylo zfalšované učení proroků ve ... více


Pentcho. Príbeh parníkaPentcho. Príbeh parníka2015, Jaroslav Rihák

Takmer zabudnutý príbeh napísaný podľa autentických výpovedí účastníkov plavby. 18. mája 1940 vyplával z bratislavského prístavu parník PENTCHO so štyristo pasažiermi. Na palube boli mladí Židia, sionisti z organizácie B... více


1