sionismus

štítky

52 knih


Daniel Stein, překladatel 92% Daniel Stein, překladatel 2012, Ljudmila Ulická (p)

Osou románu Ljudmily Ulické je reálný osud polského Žida Oswalda Rufajzena, který za války pracoval pro nacisty jako tlumočník a podařilo se mu zachránit s nasazením vlastního života mnoho lidí před jistou smrtí. Pomohl ... více


Dějiny židovského národa 83% Dějiny židovského národa 2007, Paul Johnson

Dějiny Židů jsou svého druhu dějiny světa, ovšem viděné pod velmi neobvyklým úhlem, očima inteligentní a vzdělané oběti. Johnsonovi však jde ještě o víc: ukázat podstatu samé historie a křesťanské civilizace. Žádný národ... více


Židokracia 33% Židokracia 2020, Marián Magát

Vplyv Židov sa v médiách a v školách bagatelizuje alebo úplne vylučuje. Akoby neexistoval, a kto si to myslí, je označený za antisemitu. Ale môžeme si dovoliť položiť nasledujúce otázky bez toho, aby sme desatinu, či pät... více
Sionské protokoly : protokoly ze shromáždění sionských mudrců 74% Sionské protokoly : protokoly ze shromáždění sionských mudrců 1991, Sergej Aleхandrovič Nilus

Legendami tajemného vzniku obestřený spis, předstírající futurologickou vizi světa, jemuž budou vládnout zednářské lóže a světové Židovstvo. více


Jak byl vynalezen židovský národ 88% Jak byl vynalezen židovský národ 2015, Shlomo Sand

Málokterá historická práce vyvolala v posledních letech takový zájem a tak živé reakce, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, jako kniha izraelského historika Šlomo Sanda Jak byl vynalezen židovský národ, která... více


Hory a staletí 80% Hory a staletí 1982, Ivan Olbracht (p)

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Bylo mi patnáct. Deník z let 1939–1940 57% Bylo mi patnáct. Deník z let 1939–1940 2010, Eva Rodenová

Patnáctiletá židovská dívka z Prahy si začala psát deník koncem listopadu 1939 a pokračovala až do prosince roku 1940. Před nástupem celé rodiny do transportu v roce 1942 se podařilo deník ukrýt u známých. Eva Rodenová p... více


Víc štěstí než rozumu 83% Víc štěstí než rozumu 2003, Ruth Bondyová

Kniha izraelské novinářky, publicistky a překladatelky Ruth Bondyové, je zamyšlením nad autorčinou životní cestou, prvním ohlédnutím za vlastním osudem. Světy, které poznala, dnes už zaniklé nebo zanikající, evokuje jemn... více


Židovský stát 78% Židovský stát 2009, Theodor Herzl

Podtitul: Pokus o moderní řešení židovské otázky Zásadní text sionistického hnutí interpretuje řešení židovské otázky z hlediska dobové reality devatenáctého století. Problémy židovského etnika nesouvisí s osobn... více


Ilumináti 1 – Sekta, jež se zmocnila světa 69% Ilumináti 1 – Sekta, jež se zmocnila světa 2012, Henry Makow

Podle Makowa je cílem Iluminátů je degradovat a zotročit lidstvo, alespoň psychicky a duchovně pokud ne fyzicky. Vliv této skupiny je dle něj jako rakovina, která se šíří společností, údajně rozvrátila mnoho zdánlivě pří... více


Judaismus a politika v Izraeli 80% Judaismus a politika v Izraeli 2009, Marek Čejka

Vnitropolitická situace v Izraeli bývá ve sdělovacích prostředcích často ve stínu napjatých vztahů Vnitropolitická situace v Izraeli bývá ve sdělovacích prostředcích často ve stínu napjatých vztahů mezi izraelskými Židy ... více


Zloději v noci 90% Zloději v noci 2006, Arthur Koestler

Kniha židovského autora Arthura Koestlera Zloději v noci ( Thieves in the Night , 1946) mapuje románovým jazykem osidlování Palestiny v době před 2. světovou válkou. Na pozadí nadcházejícího válečného konfliktu v Evropě ... více


Země zaslíbená 91% Země zaslíbená 2015, Ari Šavit

Podrobná studie Izraele od počátků sionistického hnutí až do dnešní doby. Izrael, čelící nebývalým vnitřním a vnějším tlakům, se dnes nachází v existenční krizi. Kniha Země zaslíbená vypráví příběh Izraele, jak ještě ni... více


Dějiny státu Izrael 98% Dějiny státu Izrael 1999, Howard Morley Sachar

Obsáhlá kniha seznamuje s historií Izraele od vzniku politického sionismu v 19. století až do současnosti. Nejsou to jen dějiny válek, jsou to i dějiny nesmírné touhy židovského národa po vlastní zemi, dějiny budování pr... více


Proč se vraždí v Izraeli? 71% Proč se vraždí v Izraeli? 2002, Nidal Saleh

O co ve skutečnosti vlastně jde v Izraeli? Sionismus legendy ve službách koloniální politiky. více


Svědectví o morálním úpadku: Falšovatelé historie 87% Svědectví o morálním úpadku: Falšovatelé historie 2005, Nidal Saleh

O čem je tahle kniha? O tom, jak byla svatá písma zneužívaná pro kolonizační zájmy. O tom, jak bylo znetvořeno Kristovo učení ve prospěch imperialistických zájmů malé skupiny. O tom, jak bylo zfalšované učení proroků ve ... více


Češi, Němci, Židé? 90% Češi, Němci, Židé? 2013, Kateřina Čapková

Národní identita Židů v Čechách 1918–1938. Jsou Židé národem, osudovým společenstvím či "pouhým" vyznáním? Různé odpovědi na tuto otázku rozdělovaly a rozdělují Židy na řadu znesvářených skupin. Autorka podává dlouho... více


Pentcho. Príbeh parníka 77% Pentcho. Príbeh parníka 2015, Jaroslav Rihák

Takmer zabudnutý príbeh napísaný podľa autentických výpovedí účastníkov plavby. 18. mája 1940 vyplával z bratislavského prístavu parník PENTCHO so štyristo pasažiermi. Na palube boli mladí Židia, sionisti z organizácie B... více


Nedotknuteľní - Príbeh jednej knihy 77% Nedotknuteľní - Príbeh jednej knihy 2009, Nidal Saleh

Voľné pokračovanie šokujúcej publikácie Proč se vraždí v Izraeli". Prečo sa nedarí vyriešiť konflikt na blízkom východe? Môžu si židia dovoliť skutočne všetko? více


Kdo skutečně řídí islám? 67% Kdo skutečně řídí islám? 2009, Johannes Rothkranz

Předkládaná drobná studie je věnována osvětlení mimořádně důležitých aspektů islámského náboženství v Evropě, kterým se mnozí tzv. antiislamisté až úzkostlivě vyhýbají. Na celém křesťanském západě nebyla až do šedesátých... více