Koupit knihy

Milan Podrimavský

slovenská, 1943 - 2011


Nahrávám...

Životopis

Bol slovenský historik, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV v r. 1995-2006.

Podrimavský sa orientoval na výskum obdobia druhej polovice 19. storočia, resp. prelomu 19. a 20. storočia, predovšetkým na politické a kultúrne dejiny Slovenska v uhorskom kontexte v epoche dualizmu. Rovnako ho zaujímali aj cirkevné dejiny slovenských evanjelikov, resp. konfesionálna stránka národného hnutia. V mnohých vedeckých študiách a popularizačných článkoch venoval pozornosť predstaviteľom politického a kultúrneho života (J. Farncisci, Š. M. Daxner, V. Pauliny-Tóth, S. Hurban-Vajanský a i.). V poslednom období sa zameral aj na netradičné témy ako boli napríklad predstavy o emancipácii žien v slovenskom prostredí, či problematika dejín školstva a školskej politiky.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.