koupit knihy

Július Sopko

slovenská, 1929

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Július Sopko, DrSc. je slovenský kodikológ, historik a archivár.
Narodil sa 1. júna 1929 v Blažiciach pri Košiciach. Študoval históriu a klasickú filológiu na Filozofickej fakulte UK, pracoval v Štátnom slovenskom ústrednom archíve. Od roku 1965 pôsobil v Historickom ústave SAV. Je odborníkom na stredoveké rukopisy a kroniky. Prednášal latinčinu a kodikológiu na Filozofickej fakulte UK a Trnavskej univerzite v Trnave.

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_Sopko

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938