Josef Žemlička

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. se narodil v roce 1946. Absolvoval na archivnictví na FF UK, titul doktora filozofie získal v roce 1971. Roku 2002 byl jmenován profesorem českých dějin.

Na začátku své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřoval na problematiku středověkého osídlení a kolonizace, od konce sedmdesátých let rozšiřoval svůj zájem na další oblasti dějin 13. století.

Od roku 1970 pracuje Josef Žemlička v Historickém ústavu AV ČR, kde je vedoucím dějin středověku, od roku 1991 působí na FF UK v semináři dějin středověku a od roku 2003 v Centru medievistických studií.

Prof. Josef Žemlička je autorem celkem devíti monografií, z nichž připomínáme např. tituly Přemyslovci - jak žili, vládli, umírali nebo Čechy v době knížecí. Je také členem Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd ČR a členem redakční rady Českého časopisu historického a Mediaevalia Historica Bohemica.

Zdroj životopisu: http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/378155

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994