Přemysl Otakar I.

Přemysl Otakar I. https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/154766/bmid_premysl-otakar-i-x3G-154766.jpg 5 41 41

Monografie se snaží podat celkový obraz dramatického přerodu raně středověkého knížectví v plně centralizovanou monarchii vrcholného středověku, k němuž došlo za vlády Přemysla Otakara I. v první třetině 13. stol.. Autor se neomezuje pouze na postavu panovníka, i když neopomíjí ani jeho osobní život, provázený neustálými spory kolem dvou manželství. Snaží se o maximálně komplexní obraz doby, a to nejen v českém, nýbrž i v širším evropském kontextu, a mimo Přemyslova státnického díla, líčí i hospodářské a sociální proměny tehdejší české společnosti.... celý text

Přidat komentář

Vidlička
23.11.2023 5 z 5

Vyčerpávající práce. Velmi srozumitelně je vysvětlena hlavně ohromná změna společenského a hospodářského zřízení, které se odehrávalo v této době, z ranně feudálního na vrcholně feudální, a co všechno z toho nejen pro Přemysla Otakara I. ale i jeho zemi a lid vyplývalo.
Kromě bohatě ozdrojovaných faktů se dozvíme i pár decentních perliček z kuloárů, fotografická příloha vše doplňuje. Co mi chybělo, byla příloha s rodokmeny.
Čemu jsem se naopak zasmála bylo mnou oblíbené nazývání "dojčlandu" - celou knihu se hovořilo o "Němcích". Člověk už to málokdy slyší...
No, a vzhledem k roku vydání knihy, počítám že byla psána už nějakou dobu předtím, se textem line ještě trošku socialistický tón, ale tuto úlitbu autorovi s klidným srdcem odpouštím, protože jinak je kniha excelentní.
Doporučuju.

Clivicus
17.04.2022 5 z 5

Z této knihy se dozvíte mnohem více, než co název knihy slibuje.


arrek
10.11.2020

Anotace u knihy je už opravena a vztahuje se správně k Přemyslu Otakarovi I.

Daydreamer
28.04.2019

Gruk : Ten popis je samozřejmě nesmysl. Patří totiž k jiné Žemličkově knize, konkrétně "Přemysl Otakar II".

Ivn
15.02.2019 5 z 5

Pan spisovatel, hrozně dobře se mi jeho knihy čtou.

Gruk
21.01.2019

Chtěl bych se zeptat.Název knihy je Přemysl Otakar I ale přitom se vní píše,aspon jsem to podle obsahu pochopil,o Přemyslu Otakaru II.Pochopil jsem to správně nebo mi něco uniklo?

Ronnie68
28.02.2018 5 z 5

Zajímavá knihy k povinné četbě ... řeší se období vlády Přemysla Otakara I.

Zednář
02.12.2015 5 z 5

Krom hospodářské a sociální situace středověku se řeší také komplikované období před Přemyslovým panováním, kdy probíhaly bratrovražedné boje mezi ostatními Přemyslovci, čehož využíval k oslabení Českého knížectví hlavně obávaný římský císař Fridrich I. Barbarossa. Po jeho smrti však dokázal nástupivší Přemysl Otakar využívat z říšské krize dvoj, někdy i trojcísařství a získat tak královský titul, právo jmenovat arcibiskupa a také dědičný královský titul pro české království, vše stvrzeno Zlatou bulou sicilskou. Nechybí poznámkový aparát ani bibliografie. Doporučuji historikům i nadšencům.