Josef Václav Bečka

česká, 1903 - 1992 statistiky

Nahrávám...

Životopis

prof. dr. J. V. Bečka, DrSc., známý odborník v oblasti stylistiky, zejména pokud jde o vyučování stylu na našich školách středních a vysokých, ale i o pěstování techniky a kultury slohu v široké veřejnosti uživatelů českého jazyka. K tomuto zaměření přivedl J. V. Bečku nejen zájem vědecký, ale i jeho celoživotní profese pedagoga — a dodejme rozeného pedagoga — a výzkumného pracovníka v oblasti vyučování českému jazyku: Po skončení vysokoškolských studií v Praze působil jako gymnasiální profesor většinou v Praze, od r. 1945 pak jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, od roku 1958 jako vysokoškolský učitel na Universitě Palackého v Olomouci (v l. 1958—1963) a v posledních letech na Universitě 17. listopadu v Praze.

Populární autoři:

Simona Ingrová

1967 - 2011