frazeologie

štítky

23 knih


Ukryté v slováchUkryté v slovách2012, Jana Skladaná

Ukryté v slovách je zaujímavá a v slovenskej literatúre ojedinelá publikácia, ktorá odhaľuje pôvod 132 ustálených slovných spojení, ktoré bežne používame, ale často nevieme, čo presne vyjadrujú, ako a kedy vznikli. S... více


Slovník synonym a frazeologismůSlovník synonym a frazeologismů1979, Josef Václav Bečka

Jak popsat slovník? Jsou v něm slova a v tomhle případě slova stejného významu – synonyma. Druhé vydání. více


Kvidovy přeslechyKvidovy přeslechy2020, Klára Smolíková

Seznamte se s Kvidem – tenhle kalousí kluk navzdory svým dlouhým uším ne vždy správně slyší. A přestože by z něj měl vyrůst moudrý noční pták, ledacos chápe naopak. Malý kalous ušatý jménem Kvido se o mnohých slovních sp... více
Slová z hlbín dávnych vekovSlová z hlbín dávnych vekov1999, Jana Skladaná

Výsledky z problematiky frazeológie s využitím teoretických poznatkov zo slovanských jazykov. více


Slovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesnéSlovník české frazeologie a idiomatiky 2: Výrazy neslovesné1988, František Čermák

Tato kniha se věnuje neslovesným výrazům. více


Malý frazeologický slovníkMalý frazeologický slovník1989, Elena Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Frazeologizmy sú osobitnou skupinou jazykových výrazových prostriedkov. Sú to ustálené slovné spojenia pozostávajúce naj... více


Slovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy slovesnéSlovník české frazeologie a idiomatiky 3: Výrazy slovesné2009, František Čermák

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontex... více


Slovník české frazeologie a idiomatiky 1: PřirovnáníSlovník české frazeologie a idiomatiky 1: Přirovnání1983, František Čermák

Slovník se věnuje přirovnáním. více


Názvy zvířat v české frazeologii a idiomaticeNázvy zvířat v české frazeologii a idiomatice1999, Eva Mrhačová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čeština všední i nevšedníČeština všední i nevšední1972, kolektiv autorů

Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie frazeologie a onomastiky. více


Slovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větnéSlovník české frazeologie a idiomatiky 4: Výrazy větné2009, František Čermák

. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontext... více


Magyar szólások és közmondásokMagyar szólások és közmondások1976, Nagy Gábor

Jedna z najrozsiahlejších a najúplnejších zbierok maďarských prísloví a frazeologizmov. Obsahuje ich v originále okolo 20 000. více


Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každéhoJak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého2019, Michaela Lišková

Novátorská popularizační kniha o slovníkářství byla vytvořena především kolektivem pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a lexikografické sekce Ústavu germánských... více


Frazeologie a idiomatika - česká a obecnáFrazeologie a idiomatika - česká a obecná2008, František Čermák

Kniha podává první ucelený a systematický přehled po celé oblasti frazeologie a idiomatiky v širším lingvistickém rámci. Vedle základní teorie frazeologie nabízí i řadu studií o hlavních aspektech disciplíny, často dosud... více


Ilustrita frazeologioIlustrita frazeologio2009, Sabine Fiedler

Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví a rčení a s uvedením příkladů jejich použití. Jsou doprovázena vtipnými ilustracemi Pavla Raka. U jednotlivých přísloví jsou doplněny i známé cizojazyčné ekviva... více


1