frazeologie

štítek, 20 knih


Ukryté v slováchUkryté v slovách2012, J. Skladaná

Ukryté v slovách je zaujímavá a v slovenskej literatúre ojedinelá publikácia, ktorá odhaľuje pôvod 132 ustálených slovných spojení, ktoré bežne používame, ale často nevieme, čo presne vyjadrujú, ako a kedy vznikli. S... více


Slovník synonym a frazeologismůSlovník synonym a frazeologismů1979, J. V. Bečka

Jak popsat slovník? Jsou v něm slova a v tomhle případě slova stejného významu – synonyma. Druhé vydání. více


Slová z hlbín dávnych vekovSlová z hlbín dávnych vekov1999, J. Skladaná

Výsledky z problematiky frazeológie s využitím teoretických poznatkov zo slovanských jazykov. víceMalý frazeologický slovníkMalý frazeologický slovník1989, E. Smiešková

Obsahuje výber slovenských frazeologických jednotiek usporiadaných podľa istých slovníkových zásad. Piate vydanie. více


Slovník české frazeologie a idiomatiky – PřirovnáníSlovník české frazeologie a idiomatiky – Přirovnání1983, F. Čermák

Slovník se věnuje přirovnáním. více


Názvy zvířat v české frazeologii a idiomaticeNázvy zvířat v české frazeologii a idiomatice1999, E. Mrhačová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Slovník české frazeologie a idiomatiky - Výrazy neslovesnéSlovník české frazeologie a idiomatiky - Výrazy neslovesné1988, F. Čermák

Tato kniha se věnuje neslovesným výrazům. více


Čeština všední i nevšedníČeština všední i nevšední1972, k. autorů

Čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie frazeologie a onomastiky. více


Slovník české frazeologie a idiomatiky  - Výrazy slovesnéSlovník české frazeologie a idiomatiky - Výrazy slovesné2009, F. Čermák

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontex... více


Slovník české frazeologie a idiomatiky - Výrazy větnéSlovník české frazeologie a idiomatiky - Výrazy větné2009, F. Čermák

. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontext... více


Magyar szólások és közmondásokMagyar szólások és közmondások1976, N. Gábor

Jedna z najrozsiahlejších a najúplnejších zbierok maďarských prísloví a frazeologizmov. Obsahuje ich v originále okolo 20 000. více


Frazeologie a idiomatika - česká a obecnáFrazeologie a idiomatika - česká a obecná2008, F. Čermák

Kniha podává první ucelený a systematický přehled po celé oblasti frazeologie a idiomatiky v širším lingvistickém rámci. Vedle základní teorie frazeologie nabízí i řadu studií o hlavních aspektech disciplíny, často dosud... více


Ilustrita frazeologioIlustrita frazeologio2009, S. Fiedler

Esperantská frazeologie s vysvětlením jednotlivých přísloví a rčení a s uvedením příkladů jejich použití. Jsou doprovázena vtipnými ilustracemi Pavla Raka. U jednotlivých přísloví jsou doplněny i známé cizojazyčné ekviva... více


Frazeologie a kulturaFrazeologie a kultura2014, L. Stěpanova

Recenzovaná kolektivní monografie je věnována problémům ruské a slovanské frazeologie a frazeografie. Věnuje se také novému vydání unikátního slovníku Václava Flajšhanse Česká přísloví. Kniha je v ruském jazyce !... více


Zábavný slovník ruské frazeologieZábavný slovník ruské frazeologie2013, T. G. Nikitina

Zábavný slovník ruské frazeologie (ruský název Учебный словарь русской фразеологии на русском и чешском языках) není klasickým slovníkem, nabízí možnosti práce s frazeologickým materiálem vybraným z hlediska kulturologic... více


1

Doporučené štítky

slovanské jazyky lexikologie slovenština příručky dějiny jazyka publicistika historie slovníkářství, lexikografie literární překlady esperanto