bulharština

štítky

9 knih

Cvičebnice bulharštinyCvičebnice bulharštiny1955, Sáva Heřman

Z předmluvy: Naše osvobození v r.1945 a další vývoj nám ukázal, kolik nás ještě čeká úkolů na poli rozšiřování hospodářských a kulturních styků se Sovětským svazem a se zeměmi lidové demokracie. Nového významu nabyly i... více


Bulharština pro samoukyBulharština pro samouky1972, Karel Hora

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovníkČesko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník2014, Elena Krejčová

Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník představuje lexikální minimum, které by studenti bulharistiky měli ovládat ke státní závěrečné zkoušce. Obsahem tematického slovníku je lexikální fond základní slovní z... více
Česko-bulharský právnický slovníkČesko-bulharský právnický slovník2014, Elena Krejčová

Tento slovník, který je první svého druhu jak v české, tak i v bulharské lexiko¬grafii, zachycuje kolem 15 000 odborných výrazů, kolokací a ustáleních slovních spojení z oblasti nejen právnické, ale také ekonomické a spo... více


Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnáníBulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání2006, Pavel Krejčí

Práce představuje souhrn poznatků a zjištění, k nimž autor došel na základě analýzy idiomatických a frazeologických jednotek excerpovaných z bulharských a českých publicistických textů v období let 2001 až 2005.... více


Bulharština - slovníček... nejen pro začátečníkyBulharština - slovníček... nejen pro začátečníky2016, kolektiv autorů

Zcela nový kapesní bulharsko-český a česko-bulharský slovník, v kterém najdete běžně užívanou slovní zásobu současné bulharštiny, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka. Slovníček oceníte nejen na cestách a př... více


Mluvíme česky, slovensky, rusky, polsky, bulharsky, srbocarvátsky, maďarsky, rumunsky, albánskyMluvíme česky, slovensky, rusky, polsky, bulharsky, srbocarvátsky, maďarsky, rumunsky, albánsky1965, Miroslav Frydrich

Praktická příručka má poskytnout uživateli-návštěvníku balkánských zemí možnost rychlého dorozumění ve všech běžných situacích. Konverzační část je uspořádána do 26 tematických oddílů, slovníková abecedně s číselným inde... více


Bulharsko-český, česko-bulharský kapesní slovníkBulharsko-český, česko-bulharský kapesní slovník1983, Bohdan Prošek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


BulharštinaBulharština1908, Jindřich Václav Alexander

Popis knihy není zatím k dispozici. více