Jan Průcha

česká, 1934

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., je zakladatelem České asociace pedagogického výzkumu, působí v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách odborných časopisů. V nakladatelství Portál vydal mimo jiné knihy Moderní pedagogika (2oo5), Vzdělávání a školství ve světě (1999), Přehled pedagogiky (2006), Srovnávací pedagogika (2006), Multikulturní výchova(2006) a Interkulturní psychologie(2007).

Přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant, přednáší na našich i zahraničních univerzitách.

V roce 1995 mu byl udělen čestný doktorát univerzitou v Turku (Finsko).

Zdroj životopisu: http://www.kosmas.cz/knihy/151149/pedagogicka-encyklopedie/

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019