vzdělávání dospělých

štítek, 23 knih


Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika

Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika

2015, N. Špatenková

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se... více


Andragogika

Andragogika

2008, M. Beneš

Vzdělávání dospělých je v současné době věnováno čím dál tím víc pozornosti. Kniha doc. Dr. Milana Beneše mapuje tento stále se rozvíjející obor v jeho multidisciplinárním pojetí a neopomíjí ani poznatky oborů příbuznýc... více


Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice

2008, L. Rabušic

Publikace, kterou uvozuje otázka Učíme se po celý život?, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým ... více


Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých

2000, J. Mužík

Práce se zabývá profesně orientovaným vzděláváním dospělých. Snaží se reflektovat základní problémy, jako jsou společenské a politické vlivy v této oblasti, úlohu státu při rozvoji vzdělávacích aktivit, postavení vzděláv... více


Didaktika profesního vzdělávání dospělých

Didaktika profesního vzdělávání dospělých

2005, J. Mužík

Prudké zvyšování potřeby vzdělávání dospělých (pro které je používán název andragogika) je jedním ze základních atributů informační společnosti. Vzdělávat se musíme všichni, a to v podstatě nepřetržitě. Přitom jde o zále... více


E-learning ve vzdělávání dospělých

E-learning ve vzdělávání dospělých

2011, A. Barešová

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ... více


Andragogický výzkum

Andragogický výzkum

2014, J. Průcha

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se... více


Zájmové vzdělávání dospělých

Zájmové vzdělávání dospělých

2009, M. Šerák

Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na tr... více


Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých

Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých

2009, M. Hladílek

Učební text je určen studujícím, kteří se s problematikou vzdělávání a výuky začínají seznamovat a pro něž je velká část pojmů, které didaktika používá a které uplatňuje učební text, relativně neznámá. Jediným spojením s... více


Dům svépomocí Hrubá stavba

Dům svépomocí Hrubá stavba

2001, R. Meyer

Od základů po střechu Postavit ideální dům svépomocí nemusí být nedostižný sen. I z naprostého laika se může stát úspěšný stavitel. Důležité je, aby měl potřebné informace, a to nejen o nejvýhodnějších stavebních materiá... více


Androdidaktika

Androdidaktika

2004, J. Mužík

Příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hlavními didaktickými met... více


Řízení vzdělávacího procesu - Andragogická didaktika

Řízení vzdělávacího procesu - Andragogická didaktika

2011, J. Mužík

Publikace slouží jako příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hla... více


Kompetence ve vzdělávání dospělých

Kompetence ve vzdělávání dospělých

2010, J. Veteška

Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem přelomu 20. a 21. století – klíčovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodářských změn. Autor dává uvedené kompetenční pojetí do širších edukačníc... více


Vzdělávání dospělých v České republice a Evropské unii

Vzdělávání dospělých v České republice a Evropské unii

2007, K. Vyhnánková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jak vzdělávat dospělé

Jak vzdělávat dospělé

2008, J. Barták

Metodika a metody vzdělávání dospělých. Zvláštnosti výchovy a vzdělávání dospělých. Formy vzdělávání dospělých. Osobnost vzdělavatele dospělých. Vzdělávání dospělých v organizacích. Jan Barták si v duchu Sokratově klade ... více


1 2 >