vzdělávání dospělých

štítek, 33 knih


Edukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktikaEdukace seniorů - Geragogika a gerontodidaktika2015, N. Špatenková

Stárnutí populace je jedním z významných demografických trendů současnosti, který se v celosvětovém měřítku stává problémem 21. století. Lidé nad 65 let tvoří přibližně 15 % obyvatelstva České republiky a jejich počet se... více


AndragogikaAndragogika2008, M. Beneš

Vzdělávání dospělých je v současné době věnováno čím dál tím víc pozornosti. Kniha doc. Dr. Milana Beneše mapuje tento stále se rozvíjející obor v jeho multidisciplinárním pojetí a neopomíjí ani poznatky oborů příbuznýc... více


Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republiceUčíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice2008, L. Rabušic

Publikace, kterou uvozuje otázka Učíme se po celý život?, je jedním z výstupů z výzkumného projektu, který byl věnován tématu vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu, v různých formách a s různým obsahovým ... více


Profesní vzdělávání dospělýchProfesní vzdělávání dospělých2000, J. Mužík

Práce se zabývá profesně orientovaným vzděláváním dospělých. Snaží se reflektovat základní problémy, jako jsou společenské a politické vlivy v této oblasti, úlohu státu při rozvoji vzdělávacích aktivit, postavení vzděláv... více


Didaktika profesního vzdělávání dospělýchDidaktika profesního vzdělávání dospělých2005, J. Mužík

Prudké zvyšování potřeby vzdělávání dospělých (pro které je používán název andragogika) je jedním ze základních atributů informační společnosti. Vzdělávat se musíme všichni, a to v podstatě nepřetržitě. Přitom jde o zále... více


E-learning ve vzdělávání dospělýchE-learning ve vzdělávání dospělých2011, A. Barešová

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ... více


Učení pro pracovištěUčení pro pracoviště2009, P. Novotný

Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu učení pro pracoviště. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům... více


Andragogický výzkumAndragogický výzkum2014, J. Průcha

Dostává se vám do rukou ojedinělá publikace o metodách výzkumu vzdělávání dospělých, která objasňuje témata a problémy, jež je potřebné zkoumat na tomto poli. Přináší popis metod (dotazník, SWOT analýza apod.), které se... více


Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitolyAndragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly2016, M. Šerák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Zájmové vzdělávání dospělýchZájmové vzdělávání dospělých2009, M. Šerák

Práce komplexně popisuje oblast zájmového vzdělávání dospělých a hodnotí jeho význam pro rozvoj jedince a společnosti. Text analyzuje informační materiály, které ukazují situaci této oblasti v ČR, zabývá se situací na tr... více


Kapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělýchKapitoly z obecné didaktiky a didaktiky vzdělávání dospělých2009, M. Hladílek

Učební text je určen studujícím, kteří se s problematikou vzdělávání a výuky začínají seznamovat a pro něž je velká část pojmů, které didaktika používá a které uplatňuje učební text, relativně neznámá. Jediným spojením s... více


Dům svépomocí Hrubá stavbaDům svépomocí Hrubá stavba2001, R. Meyer

Od základů po střechu Postavit ideální dům svépomocí nemusí být nedostižný sen. I z naprostého laika se může stát úspěšný stavitel. Důležité je, aby měl potřebné informace, a to nejen o nejvýhodnějších stavebních materiá... více


AndrodidaktikaAndrodidaktika2004, J. Mužík

Příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hlavními didaktickými met... více


Řízení vzdělávacího procesu - Andragogická didaktikaŘízení vzdělávacího procesu - Andragogická didaktika2011, J. Mužík

Publikace slouží jako příručka pro lektory, manažery, metodiky i účastníky procesů vzdělávání dospělých. Lektor se může seznámit se specifikami vyučování a učení dospělých, s charakteristikou didaktického procesu a s hla... více


Kompetence ve vzdělávání dospělýchKompetence ve vzdělávání dospělých2010, J. Veteška

Publikace se teoreticky a metodologicky zabývá významným fenoménem přelomu 20. a 21. století – klíčovými kompetencemi v kontextu sociálních a hospodářských změn. Autor dává uvedené kompetenční pojetí do širších edukačníc... více


1 2 3 >