Koupit knihy

Jan Amos Dus

česká, 1966


Nahrávám...

Životopis

Na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze studoval obor klasická filologie (latina-řečtina) a absolvoval jej dne 22. 5. 1991 obhajobou diplomové práce „Přirovnání v Kosmově kronice české jako rétorická ozdoba\". Roku 1991 zahájil studium na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, v jehož rámci studoval na Theologické fakultě University v Amsterdamu (1992–94; seminární práce „Idea „nenásilí“ u Petra Chelčického a Menno Simonse\"). Dne 23.6.1999 složil na UK-ETF státní zkoušku z oboru „evangelická theologie“, v jejímž rámci obhájil diplomovou práci \"Ze života a díla Dircka Volckertszoona Coornherta (1522–1590)\", věnovanou nizozemskému humanistovi, biblistovi a nezávislému mysliteli. (Práce odměněna Bolzanovou cenou r. 1999.) Dne 20.6.2007 obhájil disertační práci \"Sibylliny věštby I-II a VI-VIII; Otázky Bartolomějovy; Novozákonní apokryfy v českém překladu\", a dokončil tak postgraduální studium na UK-ETF.

V akademickém roce 1994/95 byl asistentem na katedře filosofie ETF UK. Od roku 1991 zároveň externě vyučoval latinu a řečtinu na katedře Nového zákona téže fakulty. Ve školním roce 1994/95 na částečný úvazek 6 hodin týdně vyučoval latinu na šestiletém gymnáziu v Praze – Horních Počernicích. Od září 1996 do srpna 1998 pracoval jako odborný asistent na Ústavu klasických studií Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně, kde vedle kursů klasické a helénistické řečtiny vedl interpretační seminář Četba a výklad korespondence Řehoře z Nazianzu. Od roku 2001 dosud pracuje jako vědecký pracovník Centra biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.(zdroj životopisu: http://www.ics.cas.cz/osoba.ph...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938