milosrdenství

štítky

48 knih


Stopařem na této zemi 93% Stopařem na této zemi 2017, Ladislav Heryán

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a... více


Deníček - Boží milosrdenství v mé duši 95% Deníček - Boží milosrdenství v mé duši 2001, Maria Faustyna Kowalska

Tato kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské. Pán si ji vyvolil, aby lidem v naší době připomněla poselství o jeho milosrdenství, které je podle Písma přenesmírný poklad. Už ... více


Faustyna neobyčejně obyčejná 90% Faustyna neobyčejně obyčejná 2006, Jolanta Sasiadek

Sestra Faustyna Kowalská byla ženou, která se cítila skutečně šťastná. Mnozí lidé z jejího okolí jí pohrdali kvůli nedostatku vzdělání, ona však děkovala Ježíši za to, že si ji vyvolil pro tak velké poslání, jakým je šíř... více
Magdaléna 98% Magdaléna 2012, Maria Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Bůh milosrdný, nebo trestající? 96% Bůh milosrdný, nebo trestající? 2016, Gabriela Ivana Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou 100% O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou 2000, Kateřina Lachmanová

Soubor čtyřiceti krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má milosrdenství v duchovním životě. více


Milosrdenství 72% Milosrdenství 2015, Walter Kasper

Podtitul: Základní pojem evangelia – klíč křesťanského života Ve své knize představuje Walter Kasper milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému životu. Opro... více


Evangelium zlomených 96% Evangelium zlomených 2008, Brennan Manning

Naděje pro ty, s kterými už nikdo nepočítá. Evangelium zlomených jsem napsal pro lidi ztrápené, ubité a vyhořelé. Je určeno lidem vláčejícím těžká břemena – lidem, kteří si stále přendávají těžký kufr z jedné ruky do ... více


Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 72% Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost 2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více


Faustyna Kowalská: Apoštolka Božího Milosrdenství 100% Faustyna Kowalská: Apoštolka Božího Milosrdenství 2004, Elena Bergadano

Kniha seznamuje se životem a myšlenkami světice 20. století, která byla svatořečena Janem Pavlem II. v roce 2000. Papež vidí totiž její poselství a svědectví o Božím milosrdenství jako velmi aktuální pro 3. tisíciletí. ... více


Tobě, který žízníš 90% Tobě, který žízníš 2005, Jacques Lebreton

Po bitvě u El-Alameinu vybuchl J. Lebretonovi v ruce granát. V nemocnici se pak dozvěděl, že bude nadále žít bez očí a bez rukou. Následovalo období vzdoru, ale pak se zraněnému zjevil Ježíš a on cítil, jak ho postupně z... více


Nalezli jsme milosrdenství 100% Nalezli jsme milosrdenství 2010, Christoph Schönborn

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a její... více


Miluje mě! 100% Miluje mě! 2010, Wayne Jacobsen

Učit se žít v Otcově lásce / Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme? Probíráte se situacemi jako dítě, které odtrhává lístky kopretiny, abyste přišli na to, za vás Bůh miluje?... více


Víra, která jedná 100% Víra, která jedná 2012, John F. MacArthur

Evangelium podle apoštolů / Už v době apoštolů hledali křesťané způsob, jak definovat vztah mezi vírou a skutky. „Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit,“ zdůrazňuje Pavel... více


Z Deníčku svaté Faustyny 90% Z Deníčku svaté Faustyny 2016, Kateřina Lachmanová

Citáty z publikace sestry Faustyny Kowalské Deníček – Boží milosrdenství v mé duši (KNA 2008) vybrala a sestavila Kateřina Lachmanová. více


Jedině milostí 100% Jedině milostí 2012, Charles Haddon Spurgeon

Pozvání na cestu pokoje / Ve své knize autor jednoduchým jazykem představuje Boží plán spasení, kterému může rozumět každý člověk. Volá čtenáře k vykročení na cestu pokoje, kde je člověku průvodcem sám Ježíš Kristus. ... více


Svědek Boží lásky: Život Jana Marii Vianneye 100% Svědek Boží lásky: Život Jana Marii Vianneye 2009, Anna Penna

Jan Maria Vianney byl prostý vesnický farář, kterého jeho nadřízení považovali za kněze dobráka, který jen tak tak složil zkoušky nezbytné k vysvěcení. Proto byl „vyhoštěn“ do Arsu, aby nijak „neškodil“ a „nepohoršoval“.... více


Přemožen Boží dobrotou 100% Přemožen Boží dobrotou 1990, Wolfhard Margies

Evangelium o Ježíši Kristu je zjevením Boží dobroty a lásky. Toto životně důležité poznání – že evangelium znamená radostné poselství a chce nás tedy učinit radostnými a šťastnými – se však mnoha křesťanům vytratili. Nej... více


Milosrdenství 100% Milosrdenství 2015, Jorge Mario Bergoglio

Výběr z papežových zamyšlení nad Božím milosrdenstvím z promluv pronesených v prvních dvou letech jeho pontifikátu. Papež František často boří naše „zaběhané“ představy o správném životě. To jen potvrzuje, že Svatý otec ... více


Boží milosrdenství - tvá naděje a záchrana: Fragmenty z deníčku svaté sestry M. Faustiny Kowalské 100% Boží milosrdenství - tvá naděje a záchrana: Fragmenty z deníčku svaté sestry M. Faustiny Kowalské 2000, Jiří Bujňák

Sestavil Jiří Bujňák. více