milosrdenství

štítky

46 knih


Stopařem na této zemiStopařem na této zemi2017, Ladislav Heryán

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a... více


Deníček - Boží milosrdenství v mé dušiDeníček - Boží milosrdenství v mé duši2001, Maria Faustyna Kowalska

Tato kniha je celoživotním svědectvím nedávno kanonizované polské sestry Faustyny Kowalské. Pán si ji vyvolil, aby lidem v naší době připomněla poselství o jeho milosrdenství, které je podle Písma přenesmírný poklad. Už ... více


Faustyna neobyčejně obyčejnáFaustyna neobyčejně obyčejná2006, Jolanta Sasiadek

Sestra Faustyna Kowalská byla ženou, která se cítila skutečně šťastná. Mnozí lidé z jejího okolí jí pohrdali kvůli nedostatku vzdělání, ona však děkovala Ježíši za to, že si ji vyvolil pro tak velké poslání, jakým je šíř... více
MagdalénaMagdaléna2012, Maria Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Evangelium zlomenýchEvangelium zlomených2008, Brennan Manning

Naděje pro ty, s kterými už nikdo nepočítá. Evangelium zlomených jsem napsal pro lidi ztrápené, ubité a vyhořelé. Je určeno lidem vláčejícím těžká břemena – lidem, kteří si stále přendávají těžký kufr z jedné ruky do ... více


Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milostBoží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost2013, Kornelius Novak

Bůh je spravedlivý. Když Bůh trestá, tak není nikdy nespravedlivý. Ale je spravedlivý, i pokud jde o naši odměnu? Prozkoumej to sám. Bůh říká, že každý, kdo podá sklenici vody prorokovi, obdrží odměnu proroka. Je to spra... více


Bůh milosrdný, nebo trestající?Bůh milosrdný, nebo trestající?2016, Gabriela Ivana Vlková

Stránky Starého zákona se doslova hemží krutostí. Snad by se to dalo ještě nějak skousnout, kdyby se jednalo pouze o činy zlovolných lidí, kteří se Bohu vzpírají. Jenže ve Starém zákoně je to sám Bůh, kdo velmi často jed... více


MilosrdenstvíMilosrdenství2015, Walter Kasper

Podtitul: Základní pojem evangelia – klíč křesťanského života Ve své knize představuje Walter Kasper milosrdenství jako základní pojem evangelia, jako základní metaforu, jako šifru a klíč ke křesťanskému životu. Opro... více


Faustyna Kowalská: Apoštolka Božího MilosrdenstvíFaustyna Kowalská: Apoštolka Božího Milosrdenství2004, Elena Bergadano

Kniha seznamuje se životem a myšlenkami světice 20. století, která byla svatořečena Janem Pavlem II. v roce 2000. Papež vidí totiž její poselství a svědectví o Božím milosrdenství jako velmi aktuální pro 3. tisíciletí. ... více


O milosrdenství s Kateřinou LachmanovouO milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou2000, Kateřina Lachmanová

Soubor čtyřiceti krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má milosrdenství v duchovním životě. více


Nalezli jsme milosrdenstvíNalezli jsme milosrdenství2010, Christoph Schönborn

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a její... více


Tobě, který žízníšTobě, který žízníš2005, Jacques Lebreton

Po bitvě u El-Alameinu vybuchl J. Lebretonovi v ruce granát. V nemocnici se pak dozvěděl, že bude nadále žít bez očí a bez rukou. Následovalo období vzdoru, ale pak se zraněnému zjevil Ježíš a on cítil, jak ho postupně z... více


Miluje mě!Miluje mě!2010, Wayne Jacobsen

Učit se žít v Otcově lásce / Můžeme důvěřovat Bohu, že nás opravdu miluje? I přes těžké věci, které prožíváme? Probíráte se situacemi jako dítě, které odtrhává lístky kopretiny, abyste přišli na to, za vás Bůh miluje?... více


Svědek Boží lásky: Život Jana Marii VianneyeSvědek Boží lásky: Život Jana Marii Vianneye2009, Anna Penna

Jan Maria Vianney byl prostý vesnický farář, kterého jeho nadřízení považovali za kněze dobráka, který jen tak tak složil zkoušky nezbytné k vysvěcení. Proto byl „vyhoštěn“ do Arsu, aby nijak „neškodil“ a „nepohoršoval“.... více


Přemožen Boží dobrotouPřemožen Boží dobrotou1990, Wolfhard Margies

Evangelium o Ježíši Kristu je zjevením Boží dobroty a lásky. Toto životně důležité poznání – že evangelium znamená radostné poselství a chce nás tedy učinit radostnými a šťastnými – se však mnoha křesťanům vytratili. Nej... více


1