Ivan Fontana životopis

česká, 1946

Životopis

Narozen 1. 6. 1946 v Jičíně, vlastním jménem Mojmír Soukup. Zemědělský inženýr, básník, autor aforismů a próz. Pod svým vlastním jménem publikuje vědecké práce z oblasti ochrany půdy. (zdroj životopisu: http://cs.wikiquote.org/wiki/Ivan_Fontana)

Ocenění (1)

2014 - Cena Unie českých spisovatelů (za satirickou tvorbu)