Ivan Fontana citáty

česká, 1946

Citáty (71)

„Aforismy jsou prvočísla literatury.“


„Ani obhájce pravdy nesmí být jmenován ex offo.“


„Ani život v pravdě nevylučuje umírání ve lži.“


„Biologická válka je vedena všemi ochrannými prostředky.“


„Boj za pravdu nepotřebuje verbíře.“


„Cesta pravdy je samá křižovatka; nedivme se, že ten, který jí prošel, byl ukřižován.“


„Cesta zločinu řeže nejvíc v zatáčkách.“


„Čas je řekou, kterou by člověk tuze rád splavnil oběma směry.“


„Člověk si sedá na židli, která jej netlačí a stejně tak si vybírá myšlenky.“


„Dělba práce s sebou nemusí nutně vést i dělbu následků.“


„Dobrá vůle, dobrá, ale nesmí mít velkou toleranci.“


„Ekonomika: próza psaná arabskými číslicemi.“


„I láska s velkým L může mít další písmena malá.“


„I přepis historie se stává součástí dějin.“


„I zdravá myšlenka může onemocnět.“


„Iluze neví, co si počít s virtualitou.“


„Internet znamená přístup k pramenům, nedivme se však, že jde často o fata morgánu.“


„Kat se neptá po smyslu své práce. Stačí mu uznání veřejnosti.“


„Každý prorok má na svědomí jistý díl pokroku.“


„Kdy se Pegas splaší? Když ho múza pobídne ostruhami.“


„Když se blýská na lepší časy, počítejte s tím, že někde musí uhodit.“


„Laser: tříska slunce.“


„Láska hory přenáší, ale zklamání neunese.“


„Lež má krátké nohy, avšak dlouhonohá pravda doběhne leckdy sama sebe.“


„Lidskost denního tisku se projevuje i v tom, že lže.“


„Manželská věrnost je jako zavařenina – ze žárlivosti často zcukernatí.“


„Myšlenky jsou dětmi mozku, ale nejvíc dětí je adoptovaných.“


„Myšlenky neřadíme jako vlaky, neboť nejezdí po kolejích: přesto však mohou narazit.“


„Nekonečno je koktavý začátek.“


„Není století, aby se v něčem krutě nemýlilo, a není generace, aby neopakovala chyby té předchozí.“