Ivan Fontana knihy

česká, 1946

Knihy (19)

Aforismy, bonmoty a zlomky 2005 (1. vydání )


Albrecht z Valdštejna a jeho doba v zrcadle aforismu 2009 (1. vydání )


Bonmoty a citáty aneb co řekly ženy 1998 (1. vydání )


Bonmoty a posměšky: aforismy, sentence, bajky a gnómy 2002 (1. vydání )


Čtverák pod Petřínem 2016


Institut umění, aneb, Aforismy o literatuře a umění 2010 (1. vydání )


Jitra bardů, tuláků a snílků 2019 (1. vydání )


Klobouk myšlenek 1995 (1. vydání )


Kolotoč světa 2017


Kostky v letu 1989 (1. vydání )


Lidské stíny aneb Malé studie charakterů 1994 (1. vydání )


Náhrdelník z klokočí 2021


Po staru se nedá šít 2013 (1. vydání )


Špetka humoru a jiné ingredience: aforismy z celofánu 2012 (1. vydání )


Stánek myšlenek aneb O vědě jako takové 2009 (1. vydání )


Úsměvy a posměšky 2018 (1. vydání )


Velká kniha aforismů 2012 (1. vydání )


Zámecké aforismy a Písařovy desky 2011 (1. vydání )


Zemědělské odvodnění drenáží - racionalizace využívání,údržby a oprav 2007