Gabriel García Márquez

kolumbijská, 1927 - 2014 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Gabriel García Márquez se narodil 6. března 1927 v Aracatace na karibském pobřeží Kolumbie. Zájem o literaturu a film spojoval s činností novinářskou, která ho jako dopisovatele dovedla do řady zemí Starého i Nového světa. Psal reportáže a filmové kritiky, v Římě studoval režii. Již v raných dílech, například v románu Všechna špína světa (1955, česky 2006), se Márquez projevil jako mimořádný autor. Po klíčových románech Sto roků samoty (1967, č. 1971) a Podzim patriarchy (1975, č. 1978) publikoval začátkem osmdesátých let Kroniku ohlášené smrti (1981, č. 1984) a vzápětí dílo Láska za časů cholery (1985, č. 1988). V devadesátých letech u nás vyšel např. biografický román Generál ve svém labyrintu (1989, č. 1995) o Simónu Bolívarovi. Roku 2002 vydal autor paměti Žít, abych mohl vyprávět (č. 2003) a o dva roky později prózu Na paměť mým smutným courám (č. 2005). Naposledy česky vyšel soubor povídek Oči modrého psa (1972, č. 2016) a soubor reportáží Devadesát dnů za železnou oponou (1978, č. 2018).

Gabriel García Márquez, nejvýznamnější latinskoamerický spisovatel španělského jazyka, obdržel roku 1982 Nobelovu cenu „za své romány a povídky, v nichž se neskutečné snoubí s reálným v bohatě komponovaném světě plném imaginace...“

Spisovatel zemřel 17. dubna 2014 v Mexiku.

Zdroj životopisu: nakladatelství Odeon

Populární autoři: