David Elischer životopis

česká

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. působí na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje výuce občanského práva hmotného, zejména otázkám práva civilních deliktů, závazkovému právu smluvnímu a právu rodinnému. V minulosti byl členem komisí Legislativní rady vlády ČR k návrhu občanského zákoníku v oblastech věcných práv a deliktního práva. Je spoluautorem komentářů k občanskému zákoníku, učebnic občanského práva a monografie k náhradě škody. Je členem mezinárodní akademické studijní skupiny Common Core of European Private Law a přispěvatelem francouzského Centre d’acces aux droits étrangers (Juriscope). Působí rovněž jako of counsel advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a lektor vzdělávacího KŠB Institutu a též jako člen redakčních rad několika právnických časopisů. (zdroj životopisu: https://www.kosmas.cz/autor/55739/david-elischer/)

Ocenění