Pavel Oliva knihy

česká, 1923 - 2021

Knihy (27)

ABC světových dějin 1967 (1. vydání )


Civilizace starověkého Středomoří 1984 (1. vydání )


Civilizace starověkého Středomoří. I. díl 2015 (1. vydání 1984 )


Civilizace starověkého Středomoří. II. díl 2015 (1. vydání 1984 )


Dějiny Řecka 1998


Dějiny starověkého světa 1994 (1. vydání )


Dějiny starověkého světa 1992 (1. vydání )


Démosthenés 2007 (1. vydání )


Dialogy s profesorem Pavlem Olivou 2003


Encyklopedie dějin starověku 2008 (1. vydání )


Holokaust mé rodiny 2009 (1. vydání )


Kolébka demokracie 2000 (1. vydání )


Osudy mé rodiny 2017


Pannonie a počátky krize římského imperia 1959 (1. vydání )


Polybios a jeho svět 2013


Přehled dějin období otrokářského řádu 1951 (1. vydání )


Přehled starověkých dějin 1955


Raná řecká tyrannis 1954 (1. vydání )


Řecko 2002


Řecko mezi Makedonií a Římem 1995