Civilizace starověkého Středomoří. I. díl přehled

Civilizace starověkého Středomoří. I. díl
https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/259402/mid_civilizace-starovekeho-stredomori-i-xao-259402.jpg 5 7 7

Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály děje a události, z nichž se vyvíjela a na nichž vyrůstala naše současnost. Nejen ta evropská, ale v širším slova smyslu euroatlantická. Přední východ, Malá Asie, údolí Nilu, Egeis, Apeninský poloostrov byly domovem starověkých národů, jejichž spojnicí je Středozemní moře a které již před tisíciletími vytvořily první státní útvary lidských dějin, zformovaly svá společenství a sociálně ekonomické struktury, rozvinuly svůj tvůrčí potenciál ve škále nejrůznějších oborů vzdělanosti, vědeckých disciplín a druhů umění. Z kulturního dědictví řeckořímské antiky a jejích orientálních předchůdců vzešel evropský středověk a novověk a lidstvo z něj čerpá v mnoha oblastech dodnes. Dva přední čeští historici, Pavel Oliva a Jan Burian, spojili své síly, aby tuto významnou etapu lidských dějin, starověký svět, přiblížili dnešní době a zprostředkovali českému čtenáři co nejkomplexnější poznání a seznámili ho s nesmírným kulturním bohatstvím minulosti. Těžiště jejich syntetického výkladu spočívá v tzv. politických dějinách, jež umožňují poznat vzájemné příčinné souvislosti událostí a vztahy mezi státy. Vyváženou pozornost věnovali ekonomickým a sociálním otázkám i kulturně historickému vývoji v jeho hlavních jevech a projevech. Na nich zdůrazňují jejich rozmanitost, specifičnost a různorodost myšlení, náboženských představ, literatury a výtvarného umění jednotlivých oblastí i epoch a současně sledují a dokumentují vzájemné souvislosti, přejímání motivů, aspektů a tvarosloví a jejich další rozvoj. V dějinách naší historiografie je nemnoho děl srovnatelné šíře a hloubky záběru, analytické preciznosti a serióznosti argumentace.Toto „opus magnum“ spatřilo světlo světa poprvé před třiceti lety a zaznamenalo nebývalý úspěch u odborné i široké veřejnosti. Čas, jenž mezitím uplynul, je povznesl do kategorie klasických děl, jejichž účinek neslábne a vzdělanostní hodnota nepomíjí. ISBN pro soubor (I. a II.díl) 978-80-87867-20-4, 978-80-7500-117-7, 978-80-86410-73-9... celý text

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Civilizace starověkého Středomoří. I. díl. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (3)

Belforn
01.11.2022 3 z 5

Knihu "Civilizace starověkého středomoří" jsem četl zejména proto, že byla vydaná rok po mém absolvování dějin starověku. Nesmírně jsem se na ní těšil, ale musím říct, že vlastně má očekávání nenaplnila. Autoři si kladli za cíl seznámit odborníky i laickou veřejnost informacemi z rozmanitých oblastí - politiky, hospodářství kultury a tyto informace měly být navíc vyvážené. V praxi ale v knize jsou zejména politické dějiny a nedochází k propojení s jinými aspekty společnosti.
Kniha je do určité míry velmi precizně shromážděným materiálem k prvním civilizacím, ale z textu je patrné, že autoři se věnovali zejména dějinám Řecka a Říma a jiným oblastem je věnováno méně prostoru (je to pochopitelné i z důvodu množství pramenné materie.
Částečně se také obávám, že kniha svůj cíl, tj. popularizovat starověké dějiny i mezi laickou veřejností vlastně nemůže naplnit, jelikož spousty společenských termínů není vysvětleno a kupříkladu mnohé informace jsou mnohem pečlivěji vysvětleny v "Kolébce civilizace".
Pokud bych to shrnul, tak kniha rozhodně nabízí velmi kvalitní úvod do studia starověku, ale zároveň je nutné podotknout, že vytváří pouze jakousi osnovu, která by měla být doplněna studiem další literatury, aby dokázala nabídnout ucelený pohled na jednotlivé aspekty života ve starověku.

tessa.mik
12.06.2022 5 z 5

Krásně, přehledně sepsané dějiny starověku - nejen jako příprava ke zkoušce, ale i pro kohokoli, koho tato tématika zajímá... až budu mít více času, určitě se ke knihám vrátím a pročtu si podrobněji pasáže, které jsem tentokrát jenom proletěla - právě kvůli té zkoušce :D.


Dandulka
02.07.2017 5 z 5

Skvěle napsáno, přehledně. Asi se budu opakovat, ale super učebnice na zkoušku.

všechny komentáře

Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy. Přidejte citát.


Kniha Civilizace starověkého Středomoří. I. díl v seznamech

v Právě čtených1x
v Přečtených10x
ve Čtenářské výzvě1x
v Doporučených2x
v Knihotéce19x
v Chystám se číst6x
v Chci si koupit11x