politické dějiny

štítky

55 knih


Jak nakrmit diktátora 85% Jak nakrmit diktátora 2021, Witold Szabłowski

Lidé musejí jíst, ať jde o obyčejného člověka, krále či prezidenta. Nebo diktátora. Ani revoluce se nedají dělat s prázdným žaludkem. Witolda Szabłowského napadla otázka, kdo vařil nejhorším diktátorům 20. století, když ... více


Neděle u Bouvines 27. červenec 1214 95% Neděle u Bouvines 27. červenec 1214 1996, Georges Duby

Bitvu u Bouvines, v níž se střetli francouzský král Filip II. August a římský císař Ota IV. Brunšvický, podporovaný anglickým králem Janem Bezzemkem, pojímá autor jako velkolepé drama, jehož ústředním tématem je sociolog... více


Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 94% Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej 2017, Marián Leško

"Obávam sa, že sme v stave akejsi tichej, nevyslovenej krízy," hovorí na záver knihy rozhovorov Marián Leško. Ako dodáva, na optimizmus sú špecialisti iní. Namiesto toho ponúka dramatický príbeh Slovenska za posledných d... více
Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648 60% Kapitoly z dějin evropské politiky do roku 1648 1995, Aleš Skřivan

Sborník politických dějin Evropy od pádu římské říše do konce třicetileté války více


Civilizace starověkého Středomoří. I. díl 95% Civilizace starověkého Středomoří. I. díl 2015, Jan Burian

Kolébka civilizace, kolébka kultury, kolébka vědění – takto a ještě mnoha podobnými epitety by bylo možno označit rozsáhlou mediteránní oblast, v níž se před mnoha staletími odehrály děje a události, z nichž se vyvíjela ... více


Izrael 75% Izrael 2004, Miloš Pojar

Publikace Izrael podává čtenáři výstižným a stručným způsobem přehled dějin Erec Jisraele a Palestiny do vyhlášení samostatného židovského státu v roce 1948 a sleduje dále jeho politické,hospodářské a kulturní dějiny až ... více


Geopolitika Číny 97% Geopolitika Číny 2021, Oskar Krejčí

Originální publikace, napsaná bez ohledu na ideologické předsudky a myšlenkové stereotypy, je věnována dějinám a současnosti Číny. Vysvětlení povahy čínské moci je spojeno s popisem geopolitických konstant Říše středu a ... více


Šlechtická demokracie 83% Šlechtická demokracie 2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Slova, která změnila svět 80% Slova, která změnila svět 2009, Simon Sebag-Montefiore

První významné a zaznamenané projevy jsou spojeny s biblickým obdobím. Čtenář má možnost přenést se na Sinaj, kde Mojžíš předložil Židům desatero božích přikázání nebo prožít atmosféru Ježíšova slavného Kázání na hoře. S... více


Zaženem dějin klisny! 100% Zaženem dějin klisny! 2015, Karol Modzelewski

Politické paměti mluvčího polské Solidarity. Politická autobiografie profesora dějin středověku Karola Modzelewského sklidila za rok 2013, kdy vyšla, hned několik největších literárních cen, mimo jiné cenu za nejlepší... více


Česká cesta ke svobodě: Svědectví o sametové revoluci a porevolučním budování státu 84% Česká cesta ke svobodě: Svědectví o sametové revoluci a porevolučním budování státu 2019, Petr Husák

Aktualizované a doplněné vydání přelomové práci o revoluci v roce 1989 a „divokých devadesátkách“. Rozsáhlá publikace novináře Petra Maxmiliána Husáka je prvním pokusem o ucelený přehled novodobé české historie v přelomo... více


Modernizace na pokračování: Společnost v českých zemích (1770-1918) 76% Modernizace na pokračování: Společnost v českých zemích (1770-1918) 2020, Jiří Štaif

Modernizace na pokračování je věnována problematice sociálních a politických dějin českých zemí od konce 18. století do vzniku první československé republiky. V úvodních kapitolách autor zkoumá dopady osvícenského myšlen... více


Vláda emigrantů: Duben–listopad 1945 45% Vláda emigrantů: Duben–listopad 1945 2009, Dušan Tomášek

Konec 2. světové války v Evropě v květnu 1945 znamenal složité období přeměny tzv. Protektorátu Čechy a Morava, „samostatného“ Slovenského štátu, pohraničí uloupeného Německem i Maďarskem a bez Podkarpatské Rusi, kterou ... více


Mezi demokracií a autoritářstvím: Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931–1934 67% Mezi demokracií a autoritářstvím: Rakouská vnitřní a zahraniční politika v letech 1931–1934 2018, Miroslav Šepták

Publikace přibližuje vnitřní a zahraničněpolitický vývoj Rakouska v období 1931–1934. Soudobé ekonomické a sociální problémy spolu s tlakem Itálie a Německa výrazně přispěly k zesílení dlouhodobých antidemokratických ten... více


Do poslední pence 87% Do poslední pence 2007, Jan Kuklík

Kniha předního českého právního historika Jana Kuklíka pojednává o československo-britských majetkových a finančních jednáních od Mnichova až do 80. let. Všímá si zejména, jak byly politické vztahy mezi oběma státy ovliv... více


Novosvětská symfonie aneb Dialektika abnormalizace (čtení o novověku pro pokročilé) 60% Novosvětská symfonie aneb Dialektika abnormalizace (čtení o novověku pro pokročilé) 1990, Ivan Sviták

Český exilový filozof interpretuje vývoj Československa v letech 1940 až 1989. více


Historie jednoho roku 100% Historie jednoho roku 1976, Robert Kvaček

Populárně vědecká historická práce podává obraz hlavních událostí a diplomatických jednání roku 1936, který "Evropu prudce posunul k nové velké válce". Ukazuje zhoubnost politiky "usmiřování" fašismu i úsilí o zachování ... více


Politické Slovensko 100% Politické Slovensko 2019, Milan Šútovec

Aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti Jedinečná encyklopedická príručka mapuje politický život Slovákov od počiatkov formovania slovenského národa a jeho elít v rámci habsburskej monarchie cez sp... více


Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 80% Filozofické, náboženské a sociálně politické názory Karla Sabiny 2012, Jan Brůha

Studie zabývající se názory českého spisovatele Karla Sabiny, zejména v období kolem revoluce v r. 1848. O Sabinových filosofických, náboženských a obecných sociálně politických názorech i jeho pohledech na události a ot... více


Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914 60% Politické dějiny českých zemí a habsburské monarchie 1848-1914 2002, Aleš Valenta

Popis knihy není zatím k dispozici. více