konec 19. století

štítky

35 knih


Lord Mord 81% Lord Mord 2014, Miloš Urban

Román se odehrává v 19. století a sleduje osudy lehkomyslného, zhýralého a zchudlého hraběte Arca, jemuž příchod moderní doby sebral jeho nejmilejší hračky - ženy, a nabídl zábavu novou: heroin. Praha před koncem 19. s... více


Bál šílených žen 82% Bál šílených žen 2020, Victoria Mas

Postavit románovou prvotinu na sporné existenci duchů je docela odvážné. Ale Victoria Mas neváhala, když se rozhodla vytvořit obraz pařížské společnosti konce 19. století, kde byl problém vyslovit i méně troufalejší myšl... více


Žena číslo 99 72% Žena číslo 99 2021, Greer Macallister

Když bohatí rodiče Charlotte Smithové umístí její milovanou sestru Phoebe do nechvalně proslulého Goldengrove – ústavu pro choromyslné – Charlotte ví, že je za tím víc než sestřino domnělé šílenství. Riskuje všechno a ne... více
Dědictví stínů 86% Dědictví stínů 1995, Madeleine Brent (p)

V románu plném napětí ožívá atmosféra devadesátých let 19. století. Mladičká Hannah McLeodová pracuje v malé pařížské restauraci a pouze její soused, chudý malíř Toby Kent, zná tajemství, jež jí brání v návratu do Anglie... více


Vrah malých pastýřů 85% Vrah malých pastýřů 2013, Douglas Starr

Na případu sadistického vraha Josepha Vachera, který koncem 19. století rozséval strach na francouzském venkově, autor dokumentuje zrod soudní medicíny, antropologie, psychiatrie a dalších oborů, jež dnes při řešení zloč... více


Světla na Labi 92% Světla na Labi 2023, Miriam Georg

Lily Karstenová je dcerou jedné z nejúspěšnějších rejdařských rodin v Hamburku. Žije ve vile na Bellevue, sní o tom, že stane spisovatelkou, a myslí si, že miluje svého snoubence Henryho. Jednoho horkého letního dne r... více


Kim 73% Kim 2006, Rudyard Kipling

Autor, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se nesmazatelně zapsal do myslí čtenářů zejména pro své pochopení hloubky a krásy orientálního života a schopnost přiblížit je ve svých příbězích. V románě Kim popisuje přátels... více


Přehledné dějiny literatury II 83% Přehledné dějiny literatury II 2001, Bohuš Balajka (p)

Dějiny české literatury od konce 19. století do r. 1945 s přehledem vývojových tendencí světové literatury. 4. vydání, ve Fortuně 3. více


Malá skvělá válka: Španělsko-americký konflikt duben-červenec 1898 84% Malá skvělá válka: Španělsko-americký konflikt duben-červenec 1898 2013, Josef Opatrný

Jedna z nejkratších a pro vítěze nejskvělejších válek v historii nerozhodovala jen o ziscích či ztrátách přímých účastníků – Španělska a Spojených států amerických. Významně ovlivnila i osudy bývalých španělských kolonií... více


Suplent I. 84% Suplent I. 1941, Karel Klostermann

Obraz ze života na pražském gymnaziu v sedmdesátých letech 19. století, toto vydání vyšlo ve 4. dílech více


Emancipace od Židů: Český antisemitismus na konci 19. století 95% Emancipace od Židů: Český antisemitismus na konci 19. století 2007, Michal Frankl

Autor zaplňuje jednu z mezer v historiografii zabývající se českými dějinami a líčí vznik, vývoj a projevy moderního antisemitismu v české společnosti na konci 19. století a zasazuje je do kontextu vzestupu evropských an... více


Kim (komiks) 78% Kim (komiks) 2012, Rudyard Kipling

Komiksové vydání knihy. Kimball O'Hara, stejně jako tisíce dalších dětí v Indii na počátku dvacátého století, tráví skoro všechen svůj volný čas na ulici. To se však změní ve chvíli, kdy se setká s buddhistickým lámou... více


Palte mou duši 80% Palte mou duši 2022, Luisa Ziková

Luisa Ziková nenáviděla muže pro jejich mužství a ženy pro jejich ženskost. V její poezii najdeme osamění i převažující vědomí blízkosti smrti. Svět a motivy města vidíme často spojené s deziluzí, ironizuje maloměšťáctví... více


Kuropění 80% Kuropění 1985, Jan Morávek

Třetí volná část románové trilogie / Zpáteční voda, Veselá ves, Kuropění /, ve které autor líčí život v dolním Posázaví od poloviny 18. století do r. 1906. Román je další Morávkovou knihou z rodného Posázaví. Patří k au... více


Na zakázaných cestách v Tibetu 1897 73% Na zakázaných cestách v Tibetu 1897 2001, Arnold Henry Savage Landor

Klasický cestopis, svědectví o zemi a lidech v době před 1. světovou válkou, s výraznými prvky dobrodružného románu. Před 1. světovou válkou existovalo jen málo ověřených svědectví o vzdálených zemích východní a střed... více


Průvodce po Slovensku 100% Průvodce po Slovensku 1889, František Sláma

Dobový průvodce po tehdejším uherském Slovensku, které v 80. letech 19. století procestoval a popsal slezský buditel Dr. František Sláma. Obsahuje rovněž mapku, 19 vyobrazení, rozvrh času na výlety, výšky a rejstřík. více


Listy z Afriky 100% Listy z Afriky 2020, Henryk Sienkiewicz

Cestopis jedného z najbravúrnejších epikov všetkých čias sprítomní čitateľom atmosféru Afriky, Arabského sveta a ostrova Zanzibar na začiatku deväťdesiatych rokov devätnásteho storočia. Nočná prechádzka popri velebnom ma... více


Tisíc let české poezie III - Česká poezie XX. století 70% Tisíc let české poezie III - Česká poezie XX. století 1974, * antologie

Vybral, uspořádal a textologicky zpracoval Milan Blahynka. Třetí svazek, shrnující poezii od sklonku devadesátých let 19. století až po současnost, přináší ukázky z díla A. Sovy, F.X. Šaldy, P. Bezruče, O. Březiny, A. M... více


Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů 100% Stůňu touž nemocí: Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů 2017, kolektiv autorů

Soubor korespondence z let 1883–1900 představuje jedinečnou výpověď, dotvářející podstatným způsobem obraz společenského, kulturního i uměleckého milieu v českých zemích na konci 19. století. Zachycuje hluboké přátelství... více


Dějiny Židů v českých zemích: Od Hilsnera po Slánského 100% Dějiny Židů v českých zemích: Od Hilsnera po Slánského 2021, Martin Wein

Autor je historik zaměřující se na židovské dějiny a citlivě zpracovává vývoj interetnických vztahů v českých zemích a Československu na konci 19. a v 1. pol. 20. století. Cílem je zasadit dějiny židovských komunit na to... více


Povídky a črty z Těšínska I. - Ze zápisků soudce 100% Povídky a črty z Těšínska I. - Ze zápisků soudce 1924, František Sláma

V reportážně pojatých povídkách a črtách vychází autor ze svých profesních zkušeností soudce a z reflexe života na slezském venkově. více


Jablunkovské tunely 100% Jablunkovské tunely 2013, Vojtěch Hermann

Jablunkovské tunely představují z historického hlediska významné technické dílo železničního stavitelství. Svojí polohou v náročném terénu způsobovaly při výstavbě i údržbě po celá desetiletí nemalé potíže. Dva jednokole... více


Povídky a črty z Těšínska II. - Zvoňte na mraky a jiné črty 100% Povídky a črty z Těšínska II. - Zvoňte na mraky a jiné črty 1924, František Sláma

Druhý svazek sbírky je poskládán z několika původních zdrojů. První část Zvoňte na mraky s podtitulem Obrázky z Těšínska byla vydána roku 1890 samostatně (avšak časopisecky otištěno poprvé již r. 1887). Povídky a črty ze... více


Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století 0% Problémy slovenského národního hnutí na konci 19. století 1972, Zdeněk Urban

V první části dvousvazkové studie autor zkoumá vývojovou dynamiku politických a ideových proudů slovenského národního hnutí v polovině 90. let minulého století, kdy se slovenský veřejný život začiná výrazně diferencovat ... více


Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu % Slovenské politické směry v období přechodu k imperialismu 1979, Pavla Vošahlíková

Studie ukazuje předpoklady a vývojové tendence slovenského politického myšlení a srovnává je s vládnoucí maďarskou ,,liberální" ideologií. Sleduje myšlenkový přínos martinských národovců, vývoj nemartinských politických ... více


Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901 0% Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901 1971, Milan Krajčovič

Táto publikácia s podtitulom "Spolupráca Slovákov, Rumunov a Srbov" sleduje integračné snahy v národných hnutiach strednej a juhovýchodnej Európy z platformy slovenskej otázky prelomového obdobia posledného decénia grand... více


Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem 19. století 0% Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem 19. století 1952, Arkadij Samsonovič Jerusalimskij

Obsažná historická práce pojednává o začátcích německého imperialismu, o německém monopolistickém kapitálu, který ve spojení s junkery buduje militaristický stát jako nástroj svých světovládných plánů, především pak o ně... více


Notář z Havru % Notář z Havru 1935, Georges Duhamel

Le Notaire du Havre je prvý zväzok (z desiatich románov) Chronique des Pasquier, ktoré napísal Georges Duhamel a vydalo ho v roku 1933 Mercure de France. Román evokuje skromný život členov rodiny Pasquierovcov v Paríž... více


Východní otázka II: Od Velké východní krize do počátku 20. století 0% Východní otázka II: Od Velké východní krize do počátku 20. století 2021, Václav Štěpánek

Učebnice popisuje děje Východní otázky a diplomatická řešení Velké východní krize, Bulharské otázky, Makedonské otázky, Arménské otázky a události v souvislosti s krétskou krizí a řecko-tureckou válkou v letech 1896–1897... více


Španělsko-americká válka 1898 0% Španělsko-americká válka 1898 1989, Bohumil Baďura

Za pouhých 113 dní války uchvátila v roce 1898 nastupující imperialistická velmoc USA koloniální panství Španělska, bývalé říše, nad níž "slunce nezapadalo". Moderní historie nezná jiný případ, kdy vítězná mocnost po tak... více


Vlastenecké putování po Slezsku 0% Vlastenecké putování po Slezsku 1886, František Sláma

JUDr. František Sláma působil v průběhu své soudcovské kariéry také v Těšíně a Opavě. Nebyl slezským rodákem, ale poté, co začal poznávat Slezsko, jeho historii a tamní lid, byl okouzlen. Sám se pak označoval za zástupce... více


Z monarchie do republiky: Spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945 % Z monarchie do republiky: Spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945 2023, Dušan Kováč

Kolektívna monografia prináša sondy do vývoja spoločnosti na Slovensku v pomerne dlhom období: od konca 19. storočia až po koniec druhej svetovej vojny. Otvára viaceré nové témy a nové pohľady na témy už predtým spracova... více


Česká literatura v čase modernismu 0% Česká literatura v čase modernismu 2023, Dobrava Moldanová

Kniha Dobravy Moldanové Česká literatura v čase modernismu (1890-1968) představuje v chronologické posloupnosti klíčové momenty tohoto zlatého období české literatury, střídající se programy, osobnosti i významná díla. U... více


Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938 0% Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938 2005, Ladislav Cabada

Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 20. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarat... více


Kukátko, čili, Život v obrazích - Díl V. % Kukátko, čili, Život v obrazích - Díl V. 1892, Václav Kosmák

Závěrečný díl Kukátka. Skládá se ze 2 částí: KUS SVĚTA: I. Cesta do Horní Ammergavy, II. Pašijové hry v Horní Ammergavě, děleny ještě do 3 oddělení (subjektivní a beletristicky koncipovaný cestopis - z Brna přes Vídeň, I... více