politické strany

štítky

112 knih


Hory a staletí 80% Hory a staletí 1982, Ivan Olbracht (p)

Deset poetických záběrů, psaných v l. 1932-34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi, kde se udržovaly staré patriarchální společenské formy. více


Tahle knížka není pro starý 31% Tahle knížka není pro starý 2017, Karel Schwarzenberg

Kampaň jednoduše nemá být nuda a o politice se dá napsat i srozumitelně. více


Deformace demokracie? 74% Deformace demokracie? 2015, Lubomír Kopeček

Podtitul: Opoziční smlouva a česká politika 1998–2002. Jak vznikla Opoziční smlouva? Jaká byla role Václava Havla, Miloše Zemana, Václava Klause, Josefa Luxe či Jana Rumla? Z čeho se zrodila krize v České televizi a ... více
Tíha olova: A co jsme do novin nepsali 92% Tíha olova: A co jsme do novin nepsali 2001, Sabina Slonková

Jak se chovají naši politici, když nevystupují na veřejnosti s připravenými odpověďmi, když stojí tváří tvář nečekaným, přímým dotazům novinářů, na něž se zdráhají odpovídat? Jak plní ideu služby občanům, jak si představ... více


Ve znamení zeleného hákového kříže: Národně socialistická dělnická a rolnická strana - historie české obdoby NSDAP 86% Ve znamení zeleného hákového kříže: Národně socialistická dělnická a rolnická strana - historie české obdoby NSDAP 2016, Ivo Pejčoch

Krátce po okupaci zbytku českých zemí 15. března 1939 začaly v právě ustanoveném protektorátu vznikat nové extrémistické strany a hnutí, jejichž ideovým pilířem se stala co nejužší spolupráce okupanty a vzývání Adolfa Hi... více


Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu 73% Strany a stranické systémy: Schéma pro analýzu 2005, Giovanni Sartori

Klasická práce slavného italského politologa, která se konečně dočkává vůbec prvního českého vydání. Autor v této knize podává vynikající přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasifikaci, tak pře... více


Politické strany 88% Politické strany 2016, Maurice Duverger

Kniha Les partis politiques (1951) Maurice Duvergera, jednoho z nejvýznamnějších představitelů francouzské politologie a ústavního práva, patří mezi zakladatelská díla v oblasti studia politických stran a stranických sys... více


Česká politická pravice v letech 1938–1945 60% Česká politická pravice v letech 1938–1945 2017, Richard Vašek

Kolektivní monografie Česká politická pravice v letech 1938–1945 se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů – liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického konzervativismu – v osovém obdob... více


Gajdova (ne)věrná Morava 67% Gajdova (ne)věrná Morava 2009, Pavel Kotlán

Publikace Gajdova (ne)věrná Morava pojednává o osudech Národní obce fašistické (NOF) v období mezi světovými válkami, a to především v oblasti Moravy a Slezska. Tato podivuhodná politická strana byla součástí koloritu pr... více


Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993 60% Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969–1993 2020, Tomáš Vilímek

Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Do rukou se čtenářům dostává svazek věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v ob... více


Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948: Únor 1948 - výsledek nerovného zápasu 93% Tajné služby na cestě KSČ k moci 1945–1948: Únor 1948 - výsledek nerovného zápasu 2021, František Hanzlík

Publikace ukazuje zákulisí boje o politickou moc mezi KSČ a ostatními politickými stranami v letech 1945–1948. Přináší fakta o ovládnutí tajných služeb a ministerstva vnitra komunistickou stranou v roce 1945 a důsledcích... více


Politické strany I.díl 1861-1938: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004 87% Politické strany I.díl 1861-1938: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004 2005, Jiří Malíř

Dvoudílná publikace je výsledkem několikaleté práce početného vědeckého autorského kolektivu. Monografickým způsobem zachycuje dějiny všech významnějších politických stran a seskupení na našem území od vzniku a konstituo... více


Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: Dějiny Sociální demokracie v českých zemích 70% Za svobodu, spravedlnost a solidaritu: Dějiny Sociální demokracie v českých zemích 2016, kolektiv autorů

Poslední systematické dějiny sociální demokracie vyšly v roce 1938 pod názvem Revoluce práce. Jejich autorem je významný sociálně demokratický politik první republiky, mimo jiné dlouholetý předseda prvorepublikového Sená... více


Traktát o zrušení politických strán 100% Traktát o zrušení politických strán 2016, Simone Weil

Vo svojich poznámkach k všeobecnému zrušeniu politických strán francúzska filozofka skúma ich poslanie a legitimitu. Malo by im ísť o spoločné dobro, rozumom uchopiteľnú pravdu a spravodlivosť, ako zhrnutie množstva auto... více


Socialisté na rozcestí: Habsburk, Masaryk či Šmeral? 80% Socialisté na rozcestí: Habsburk, Masaryk či Šmeral? 1968, Zdeněk Kárník

Práce rozebírá úlohu socialistů při řešení česko-německé otázky a hlavní pozornost věnuje ideově politické oblasti života socialistických stran v Rakousku a v českých zemích, především otázce národnostní. Závěrem dovozuj... více


Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století 50% Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století 2015, Jan Rychlík

Publikace obsahuje dvaadvacet příspěvků od domácích i zahraničních odborníků mapujících vývoj agrárního hnutí a agrárních stran v českých zemích, na Slovensku a v různých zemích Evropy (Polsko, Maďarsko, Skandinávie, Bal... více


Republika nad stranami 80% Republika nad stranami 1992, František Klátil

O vzniku a vývoji Československé strany národně socialistické (1897-1948). více


Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích 60% Vznik a profilace KSČ v období první republiky v českých zemích 2020, Peter Popálený

Publikace pojednává o vzniku a vývoji Komunistické strany Československa v období první republiky se zaměřením na české země. V rámci jednotlivých kapitol je analyzováno profilování komunistické strany ve vazbě na komuni... více


Občané, demokraté a straníci 60% Občané, demokraté a straníci 2015, Petr Fiala

Příběh o záchraně donedávna nejsilnější české pravicové strany. Renomovaný profesor politologie chce dostát tomu, co napsal, a proto vstupuje na podzim 2013 do politiky a stává se předsedou Občanské demokratické strany. ... více


Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě 100% Zelená zleva? Historie ekologických stran v Evropě 2002, Pavel Pečínka

Publikace shrnuje vývoj evropských ekologických stran od jejich počátků v 70. letech do podzimu roku 2001. více