Civilizace starověkého Středomoří přehled

Civilizace starověkého Středomoří
https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/47565/bmid_civilizace-starovekeho-stredomori-XVy-47565.jpg 5 29 29

Významnou etapu lidských dějin tvoří starověké civilizace Středomoří. Ačkoli starověký svět patří již dávno minulosti, nezůstal bez vlivu na naše kulturní povědomí a památky antického výtvarného umění a literatury se staly jeho nedílnou součástí. S dědictvím starověkých civilizací se setkáváme i v našem běžném životě. Zejména to platí o estetických představách a do určité míry i o etických zásadách, které jsou plodem teoretického myšlení předních starověkých filozofů. Antika však neznamenala pouze civilizaci řeckou nebo římskou. Stejně jako středověk navazoval na poznatky antické, vycházeli Řekové z bohatých znalostí a zkušeností zemí Předního východu, Egypta, Sýrie, Malé Asie a zprostředkovaně i Mezopotámie. Ačkoli řečtí myslitelé a umělci tyto poznatky upravovali, přizpůsobovali změněným ekonomickým, sociálním a politickým podmínkám, byl vliv tzv. orientálních despocií na antickou civilizaci všestranný a dalekosáhlý. Společná práce prof. dr. P. Olivy, DrSc., člena korespondenta ČSAV, a doc. dr. J. Buriana, CSc., podává důkladný přehled dějin středomořských civilizací od pravěku do konce starověku. Je promyšleně rozvržena tak, že zachovává delší dějinné úseky jednotlivých zemí. Výklade ve všech úsecích postihuje vývoj materiální kultury, politické dějiny vysvětluje z rozvoje výrobních sil a výrobních vztahů. Nezapomíná ani na kulturní dějiny a rozvoj vzdělanosti. Autorům se podařilo přesvědčivým způsobem objasnit společenský pokrok ve starověku v souvislosti s návazností řecké civilizace a civilizace Předního východu a organicky spojit římské dějiny s helénistickým světem. Nesoustřeďují se však ve své práci pouze na obecně známé úseky starověkých dějin, ale věnují také náležitou pozornost i oblastem takzvaně okrajovým a obdobmí domněle úpadkovým. Kniha je bohatě vybavena mapami a barevnými a černobílými fotografiemi, zobrazujícími nezřídka i méně známé starověké památky.... celý text

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Civilizace starověkého Středomoří. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (8)

Clivicus
30.06.2023 4 z 5

Kniha je takovým hezkým způsobem rozsáhlá, že se z ní člověk mnohému naučí, ale zároveň stručná a srozumitelně psaná, že ji člověk dokáže rozumně strávit. Dokonalá publikace pro ty, kteří chtějí alespoň trochu nakročit do antiky. Jediná nevýhoda je poněkud suchoparný text.

Filomena1961
23.12.2022 5 z 5

Rozsáhlá krásná naučná publikace, která mi přinesla spoustu nových informací nejen ze starověkého Řecka a Říma, ale také ze zemí Předního východu, Egypta, Sýrie, Malé Asie, Mezopotámie. Ocenila jsem obrazovou přílohu a opětovně jsem žasla, co všechno zmíněné civilizace ve své době dokázaly.Text mimo fotografie je opatřen kresbami a mapkami, což mi umožnilo se lépe orientovat v uvedených civilizacích. Hodnotím - perfektní dílo a zcela jistě doporučuji k četbě.


Kuža007
29.06.2021 5 z 5

Tato krásná obsáhlá kniha shrnuje všechny známé historické poznatky o Starověku. Od Uruku až po období stěhování národů a římského dominátu.

všechny komentáře

Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy. Přidejte citát.


Kniha Civilizace starověkého Středomoří v seznamech

v Právě čtených2x
v Přečtených40x
v Doporučených6x
v Knihotéce67x
v Chystám se číst41x
v Chci si koupit14x
v dalších seznamech1x